Întrebări şi răspunsuri
  Footnotes

  Întrebări şi răspunsuri

  „Cum să îi explic prietenului meu motivul pentru care încălcarea legii castităţii este o idee rea?”

  Tatăl Ceresc doreşte ca noi să fim fericiţi şi demni de Spiritul Său, de aceea El ne dă porunci pentru a ne ajuta să ne păstrăm gândurile, cuvintele şi acţiunile noastre în cadrul limitelor potrivite. Legea castităţii ne ajută să păstrăm puterea de procreare în cadrul căsătoriei. Un motiv pentru care El porunceşte ca puterea de procreare să fie folosită doar între soţ şi soţie este deoarece „copiii au dreptul de a se naşte din părinţi căsătoriţi”.1

  Poţi da prietenului tău o copie a broşurii Pentru întărirea tineretului. Aceasta oferă câteva motive pentru care este bine să respectăm legea castităţii: „Când sunteţi puri din punct de vedere sexual, vă pregătiţi să faceţi şi să ţineţi legămintele sacre din templu. Vă pregătiţi pentru a clădi o căsnicie puternică şi pentru a aduce în lume copii care vor face parte dintr-o familie iubitoare şi eternă. Vă protejaţi de suferinţele pe plan emoţional şi spiritual provocate de intimitatea sexuală în afara căsătoriei. Vă protejaţi, de asemenea, de boli grave. Să rămâneţi puri din punct de vedere sexual vă ajută să fiţi încrezători şi cu adevărat fericiţi şi vă măreşte capacitatea de a lua hotărâri bune acum şi în viitor.”2

  Templul

  Tatăl nostru Ceresc are un scop divin pentru noi toţi şi acel scop poate fi îndeplinit în templu. Noi trebuie să fim demni să intrăm în templu astfel încât familiile noastre să poată fi pecetluite pentru totdeauna. Noi vom trăi din nou împreună cu Tatăl nostru Ceresc şi cel mai important lucru este că vom avea o bucurie fără sfârşit, pe care cei nedemni nu o vor avea.

  Alofa M., 18 ani, Samoa

  Căsătoria şi familia

  Noi suntem încurajaţi să fim puri din punct de vedere sexual astfel încât să fim demni să intrăm în templu şi să respectăm legăminte sacre. Dacă noi trăim în acord cu legea castităţii, putem clădi în viitor căsătorii şi familii puternice. Satana este mereu acolo pentru a ne ispiti, dar cu ajutorul rugăciunii, al scripturilor şi al prietenilor buni, îl putem birui.

  Resty M., 16 ani, Filipine

  Consecinţe negative

  Există multe consecinţe negative ale încălcări legii castităţii, dar nu învăţăm despre toate acestea la lecţia despre sănătate. Încălcarea legii castităţii poate îndepărta Spiritul din viaţa ta, îi poate răni pe cei apropiaţi ţie şi poate provoca sentimente negative în legătură cu propria-ţi persoană. Vă sugerez să vizionaţi o înregistrare de pe Mormon Messages întitulată „Castitate: care sunt limitele?” [pe youth.lds.org în limbile engleză, portugheză, şi spaniolă].

  Matthew T., 17 ani, Utah, SUA

  Întrebări importante

  Răspunde întrebărilor prietenului tău adresând câteva întrebări: „Ce s-ar întâmpla dacă viitoarea ta soţie sau viitorul soţ te-ar privi acum?”. Toţi oamenii despre care am auzit că au încălcat legea castităţii au avut regrete. „Ce s-ar întâmpla dacă viitorul tău copil te-ar întreba dacă ai încălcat legea castităţii?” Prietenul tău are nevoie să afle acum cât de importantă este legea castităţii, înainte ca un fiu sau o fiică să adreseze acea întrebare. Trebuie să te păstrezi curat şi pur pentru a trăi o viaţă fericită, sănătoasă fără a purta vina încălcării poruncii sacre.

  Robyn K., 13 ani, Utah, SUA

  Spiritul alături de noi

  Când te păstrezi curat de păcat, vei fi cu mult mai fericit şi vei fi binecuvântat. Trupurile noastre sunt precum templele şi Tatăl Ceresc nu „trebuie să locuiască în temple nesfinţite” (Alma 7:21). Aşadar, când te păstrezi curat, Spiritul poate sta alături de tine.

  Maryann P., 14 ani, Arkansas, SUA

  Puritate şi respect

  Prin respectarea legii castităţii, noi rămânem puri în faţa lui Dumnezeu, avem respect pentru propria persoană şi, de asemenea, îi ajutăm pe alţii să ne respecte. Dacă ne supunem legii castităţii, noi demonstrăm faptul că suntem copiii lui Dumnezeu şi că avem standarde înalte. Noi vom evita regretele. În timp ce ne supunem Tatălui nostru Ceresc, în special cu privire la această lege, viaţa noastră va fi mult mai fericită aici, pe pământ, şi în lumea ce va urma.

  Alyana G., 19 ani, Filipine

  Un dar sacru

  În situaţia în care darul procreeri nu este privit în mod serios, acest dar minunat de la Dumnezeu va fi tratat precum un lucru obişnuit. Oferirea unui dar nu este la fel de satisfăcător dacă persoana căreia îl dăruieşti nu crede că este special. O persoană trebuie întotdeauna să considere procrearea ca fiind sacră; deoarece noi toţi suntem temple ale lui Dumnezeu şi trebuie să ne păstrăm curaţi şi puri precum templul.

  Jaron Z., 15 ani, Idaho, SUA

  Virtute şi castitate

  Domnul se bucură în virtute şi castitate şi totul trebuie să aibă loc la timpul potrivit. Legea castităţii este o poruncă de la Domnul. Rugăciunea şi însoţirea Spiritului sunt combinaţia perfectă pentru a cunoaşte faptul că a fii cast este o binecuvântare.

  Selene R., 18 ani, Nicaragua

  În cadrul căsătoriei

  Eu i-aş explica prietenului meu faptul că încălcarea legii castităţii este o idee rea deoarece puterea de procreare este concepută doar pentru cupluri căsătorite legal. Când încălcăm legea castităţii, pierdem Duhul Sfânt din viaţa noastră.

  Augustina A., 15 ani, Ghana

  Note

  1. „Familia: o declaraţie oficială către lume”, Liahona, nov. 2010, p. 129.

  2. Pentru întărirea tineretului (broşură, 2011), p. 35.