Tapura ohipa
    Footnotes

    Liahona, Atopa 2013

    A hiʻo na e itehia anei ia outou i te Liahona i hunahia i roto i teie veʻa. Tauturu : Horo‘a i te hotu.

    I niʻa i te tapoʻi

    I mua : Hohoʻa faahoho‘araa na Cody Bell. I muri : Hohoʻa faahoho‘araa na Cody Bell. I roto, tapoʻi no mua : Hohoʻa faahoho‘araa na iStockphoto/Thinkstock.