Te 185raa o te amuiraa rahi no atopa
  Footnotes

  Te 185raa o te amuiraa rahi no atopa

  Pô mahana maa 26 no setepa 2015, Tuhaa pureraa rahi a te mau vahine

  Peresidenihia : Peresideni Thomas S. Monson

  Arata’ihia : Bonnie L. Oscarson

  Pure matamua : Abby Morgan.

  Pure hopea : Grace Teh.

  Himene na te hoê pupu himene amui no te Paraimere, te Feia Apî Tamahine e te Sotaiete Tauturu no roto mai i te mau titi no southern Cache Valley, Utah ; Claudia Bigler, te taata arata’i ; Bonnie Goodliffe, te faata’i hamonia ; Sarah Johnson, te puhi mapu: « Haere Mai e Himene », Te Mau Himene, n°29 ; faanahoraa pehe rau, faanahohia e Mohlman, aita i haapararehia : « Je veux suivre le plan de Dieu », Chants pour les enfants, 86, e « La foi a chaque pas », Dayley, apeehia e te mapu e te hamonia ; « Ei Feia Api no te Anotau Hopea Nei », Te Mau Himene, no. 157, faanahohia mai e Kasen, haapararehia e Jackman ; « E te Tamarii Here e », Te Mau Himene, no 48, faanahohia mai e Watkins, aita i haapararehia ; « Haere Faaite i te Parau », Te Mau Himene, no. 162, faanahohia mai e Bigler, aita i haapararehia.

  Mahana maa po’ipo’i, 3 no atopa 2015, Tuhaa pureraa rahi

  Peresidenihia : Peresideni Thomas S. Monson

  Arata’ihia : Peresideni Henry B. Eyring

  Pure matamua : Mary R. Durham

  Pure hopea : Elder Adrián Ochoa

  Himene na te pupu Himene no te Fare Menemene ; Mack Wilberg e Ryan Murphy, na taata arata’i ; Clay Christiansen, te faata’i hamonia : « Haere Tatou ma te Faaroo », Te Mau Himene, no. 37 ; « Aratai mai, E Iehova », Te Mau Himene, no. 40 ; « Je sais que mon Sauveur m’aime » faanahohia mai e Murphy, haapararehia e Jackman ; « Mauruuru Matou, E te Atua », Te Mau Himene, no. 10 ; « Precious Savior, Dear Redeemer », Hymns, no. 103, faanahohia mai e Manookin, haapararehia e Jackman ; « Haere Mai, e te Feia Mo’a », Te Mau Himene, no. 18, faanahohia mai e Wilberg, haapararehia Oxford.

  Mahana maa avatea, 3 no atopa 2015, Tuhaa pureraa rahi

  Peresidenihia : Peresideni Thomas S. Monson

  Arata’ihia : Peresideni Dieter F. Uchtdorf

  Pure matamua : Elder Terence M. Vinson

  Pure hopea : Elder Kazuhiko Yamashita

  Himene na te hoê pupu himene Paraimere no te mau titi no Riverton, Utah ; Emily Wadley, te taata arata’i ; Linda Margetts e Bonnie Goodliffe, na faata’i hamonia : « Beautiful Savior », Children’s Songbook, 62, faanahohia mai e Kasen, haapararehia e Jackman ; faanahoraa pehe rau, faanahohia mai e DeFord, aita i haapararehia : « Quand je lis l’Ecriture sainte », Chants pour les enfants, 66, e « Je pense en lisant le récit d’autrefois », Chants pour les enfants, 35 ; « Mai Pee Mai », Te Mau Himene, no. 58 ; « Je ressens son amour », Chants pour les enfants, 42, faanahohia mai e Cardon, haapararehia e Jackman.

  Mahana maa ahiahi, 3 no atopa 2015, Tuhaa pureraa a te Autahu’araa

  Peresidenihia : Peresideni Thomas S. Monson

  Arata’ihia : Peresideni Henry B. Eyring

  Pure matamua : Elder Larry S. Kacher

  Pure hopea : Stephen W. Owen.

  Himene na te hoê pupu himene metua tane e tamaiti no te mau titi no Orem, Utah ; Cory Mendenhall, te taata arata’i ; Andrew Unsworth e Clay Christiansen, na faata’i hamonia : « Let Zion in Her Beauty Rise », Hymns, no. 41, faanahohia mai e McDavitt, haapararehia e McDavitt ; « E Iesu, Ia Feruri Au », Te Mau Himene, no. 71, faanahohia mai e McDavitt, haapararehia e McDavitt ; « Arue Ia’na te Arii Mana Hope ra », Te Mau Himene, no. 33 ; « Pee Au ia Oe », Te Mau Himene, no. 131 ; « We’ll Bring the World His Truth », Children’s Songbook, 172, faanahohia mai e McDavitt, haapararehia e McDavitt.

  Sabati po’ipo’i, 4 no atopa 2015, Tuhaa pureraa rahi

  Peresidenihia : Peresideni Thomas S. Monson

  Arata’ihia : Peresideni Dieter F. Uchtdorf

  Pure matamua : Elder Chi Hong (Sam) Wong.

  Pure hopea : Cheryl A. Esplin.

  Himene na te pupu himene no te Fare Menemene, taata arata’i Mack Wilberg ; i te hamonia Richard Elliott e Andrew Unsworth : « Arise, O God, and Shine », Hymns, no. 265 ; « E te Faaora o Iseraela », Te Mau Himene, no. 6, faanahohia mai e Wilberg, haapararehia e Hinshaw ; « If the Savior Stood Beside Me », DeFord, faanahohia mai e Cardon/Elliott, aita i haapararehia ; « Aue te Paari », Te Mau Himene, no. 41 ; « Tei Roto i To’u Nei Aau », Te Mau Himene, 135, faanahohia mai e Wilberg, aita i haapararehia ; « Auê te Varua o te Atua », Te Mau Himene, no. 2, faanahohia mai e Wilberg, haapararehia e Jackman.

  Avatea sabati, 4 no atopa 2015, Tuhaa pureraa rahi

  Peresidenihia : Peresideni Thomas S. Monson

  Arata’ihia : Peresideni Henry B. Eyring

  Pure matamua : Elder Jörg Klebingat.

  Pure hopea : Elder Scott D. Whiting

  Himene na te pupu himene no te Fare Menemene ; Mack Wilberg e Ryan Murphy, arata’i himene ; Bonnie Goodliffe e Linda Margetts, na faata’i hamonia : « Arue i te Fatu ma te Aau Himene », Te Mau Himene, no. 34, faanahohia mai e Murphy, aita i haapararehia ; « Our God Is a God of Love », Cundick, haapararehia e Jackman ; « A Oaoa na, e Arii te Fatu », Te Mau Himene, no. 29 ; « Te Hinaarohia Nei te Feia Ohipa », Te Mau Himene, no. 155, faanahohia mai e Wilberg, aita i haapararehia ; « A Here Outou Mai Ta’u i Here », Te Mau Himene, no. 190, faanahohia mai e Wilberg, aita i haapararehia.

  E roaa te mau a’oraa o te amuiraa

  No te farii i te mau a’oraa o te amuiraa rahi i ni’a i te Itenati na roto e rave rahi reo, a haere atu i ni’a ia conference.lds.org e a ma’iti i te reo. E roaa atoa te mau a’oraa i ni’a i te faanahoraa afa’ifa’i no te vairaa buka evanelia.

  Te mau parau poro’i no te haapiiraa utuafare e te hahaereraa a te mau tuahine

  No te mau parau poro’i no te haapiiraa utuafare e te hahaereraa a te mau tuahine, a ma’iti i te hoê a’oraa e tano maitai i te hinaaro o te mau taata ta outou e hahaere ra.

  I ni’a i te tapo’i

  Mua : Hoho’a na Welden C. Anderson

  Muri : Hoho’a na Christina Smith.

  Hoho’a no te amuiraa

  Te mau hoho’a no te amuiraa rahi i Roto Miti ua patahia e Welden C. Andersen, Carli Bell, Cody Bell, Janae Bingham, Ale Borges, Randy Collier, Mark Davis, Nate Edwards, Brian Nicholson, Leslie Nilsson, Matt Reier, Bradley Slade, e Christina Smith ; no te utuafare Cavalcante, ho-mai-hia e Aroldo Cavalcante ; i Athens, Georgia, USA, na Whitney Gossling ; i Orange County, California, USA, na Erik Isakson ; of Openshaw family members, courtesy of the Openshaw family ; i Mumbai, Inidia, na Wendy Gibbs Keeler ; i Drammen e Oslo, Norevetia, na Ashlee Larsen ; i Kyiv, Ukraine, na Marina Lukach ; i San Pedro, Belize, na Josué Peña ; i Arica, Chili, na Shelna Jeanne Randall ; i Bermejillo, Durango, Mexico, na Angélica Castañeda Reyes ; i Cavite City, Cavite, Fenua Philipino, na Danny Soleta.