Formålet med Hjælpeforeningen
  Footnotes

  Besøgsbudskabet

  Formålet med Hjælpeforeningen

  Studér bønsomt dette materiale og søg inspiration for at vide, hvad I skal tale om.

  Woman helping older man

  Formålet med Hjælpeforeningen er at »forberede kvinder til det evige livs velsignelser«, siger Linda K. Burton, Hjælpeforeningens hovedpræsident.1 Det er gennem tro, familie og hjælp, at vi engagerer os i vores »afgørende del af værket«.2

  Hjælpeforeningen »er et timeligt og åndeligt virke«, siger Carole M. Stephens, førsterådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab. »Det er det, kvinderne gjorde på Frelserens tid, og det er det, vi fortsætter med at gøre.«3

  Når vi ser på den samaritanske kvinde ved kilden, der lod sin vandkrukke stå og løb ud for at fortælle andre, at Jesus var en profet (se Joh 4:6-42) eller Føbe, som gladeligt havde hjulpet mange (se Rom 16:1-2), ser vi eksempler på kvinder, som på Frelserens tid tog aktivt del i at komme til Kristus. Det er ham, der åbner for vores vej mod evigt liv (se Joh 3:16).

  Kigger vi på vore pionersøstre i Nauvoo i Illinois, som var samlet i Sarah Kimballs hjem i 1842 for at stifte deres egen forening, ser vi Guds plan for at oprette Hjælpeforeningen og det i tråd med præstedømmet. Da Eliza R. Snow skrev nogle vedtægter, så profeten Joseph Smith dem igennem. Han indså, at Kirken ikke var organiseret fuldt ud, før kvinderne var organiseret. Han sagde, at Herren godtog deres oplæg, men at der var noget endnu bedre. »Jeg vil organisere kvinderne under præstedømmet og efter præstedømmets mønster,« sagde han.4

  »Hjælpeforeningen var ikke bare endnu en gruppe af kvinder, der prøvede at gøre noget godt i verden. Den adskilte sig. Den var ›noget bedre‹, for den var organiseret under præstedømmets myndighed. Organiseringen af den var et nødvendigt skridt i udfoldelsen af Guds værk på jorden.«5

  Yderligere skriftsteder og information

  Lære og Pagter 25:2-3, 10; 88:73; reliefsociety.lds.org

  Relief Society seal

  Tro, familie, hjælp

  Noter

  1. Linda K. Burton, i Sarah Jane Weaver, »Relief Society Celebrates Birthday and More March 17«, Church News, 13. mar. 2015, news.lds.org.

  2. Linda K. Burton, i Weaver, »Relief Society Celebrates Birthday«.

  3. Carole M. Stephens, i Weaver, »Relief Society Celebrates Birthday«.

  4. Se Joseph Smith, Døtre i mit rige: Hjælpeforeningens historie og virke, 2011, s. 11-12.

  5. Se Døtre i mit rige, s. 16.