Tänu, Looja, Sul’ prohvetitest
    Footnotes

    Noored

    Tänu, Looja, Sul’ prohvetitest

    Kuidas on meie prohvet, president Thomas S. Monson teid mõjutanud? Mis teile tema kohta kõigepealt meenub? Soovi korral kirjutage oma päevikusse president Monsonist ja tema elust – samamoodi nagu tema kirjeldab oma sõnumis iga prohveti mõju, keda tema mäletab.

    Samuti võite valida temalt ühe lemmikütluse ja panna see kuskile, kus te seda sagedasti näete, näiteks kirjutada koolivihiku kaanele või oma riputada üles oma tuppa. Võite sellest teha pilditsitaadi ja panna see oma telefoni taustapildiks. Iga kord, kui te tsitaati näete, võite mõtiskleda elavale prohvetile ja meenutada, et ta on siin, et meid tänapäeval armastada ja juhtida.