Apņemieties nožēlot!
  Footnotes

  Jaunieši

  Apņemieties nožēlot!

  Prezidents Monsons skaidro, ka „mūsu pienākums ir pacelties no viduvējības līdz kompetencei, no neveiksmes līdz panākumiem. Mūsu uzdevums ir izkopt sevī to labāko.” Daudzi cilvēki janvāri veltī tam, lai izvirzītu mērķus un apņemtos laboties: vairāk smaidīt, veselīgāk ēst vai apgūt jaunas iemaņas. Kaut arī šie mērķi var palīdzēt tev ieviest pozitīvas pārmaiņas, vislabākais veids, kā mainīties, ir grēku nožēlošana.

  Lai gan nožēlot grēkus var būt grūti, tā ir dāvana! Ja mēs paļaujamies uz Jēzu Kristu, nožēlojot savus grēkus, mēs varam augt un pilnveidoties. Prezidents Monsons teic: „Mūsu Glābējam, Jēzum Kristum, ir izšķirošā loma [pestīšanas] iecerē. Bez Viņa īstenotās Izpirkšanas upura viss būtu zaudēts.” Caur grēku nožēlu jūs varat tikt mazgāti tīri no saviem grēkiem un pilnveidoties, lai kļūtu līdzīgāki Viņam.

  Padomā, kas ir tas, kas tev liedz līdzināties Glābējam. Vai tas, kā tu runā? Kā tu izturies pret saviem draugiem vai ģimenes locekļiem? Kad būsi padomājis, kā tu varētu laboties, lūdz Debesu Tēvu, izsakot vēlmi mainīties. Atceries, ka caur Jēzus Kristus īstenotās Izpirkšanas spēku Viņš var palīdzēt tev pārvarēt savas vājības. Prezidents Monsons ir mācījis: „Glābēja nodrošinātā grēku nožēlas dāvana paver mums iespēju mainīt sava virziena iestatījumus.”