Omvendelsens gave
  Footnotes

  Budskab fra Det Første Præsidentskab

  Omvendelsens gave

  Painting of Christ

  Udsnit af Getsemane, af Simon Dewey

  »Vi har et ansvar for at hæve os fra det middelmådige til det kompetente, fra fiasko til resultater,« har præsident Thomas S. Monson sagt. »Det er vores opgave at blive til det bedste, vi kan. En af Guds største gaver til os er glæden ved at prøve igen, for ingen fiasko behøver at være endegyldig.«1

  Vi forbinder ofte et nyt år med forsæt og mål. Vi sætter os for, at vi vil forbedre os, ændre os og prøve igen. Måske er den vigtigste måde, hvorpå vi kan prøve igen at tage det, som præsident Monson kaldte omvendelsens gave, til os.2

  I de følgende uddrag af de udtalelser, præsident Monson er kommet med, siden han blev Kirkens præsident, råder han os til at »anvend[e] Kristi forsonende blod, så vi kan få tilgivelse for vores synder, og vores hjerte kan blive renset«.3

  Tilgivelsens mirakel

  »Vi har alle truffet forkerte valg. Hvis vi ikke allerede har rettet op på disse valg, kan jeg forsikre jer om, at der findes en måde at gøre det på. Den proces kaldes omvendelse. Jeg beder jer om at rette op på jeres fejltagelser. Vor Frelser døde for at give jer og mig denne velsignede gave. Selv om vejen ikke er nem, står løftet ved magt: ›Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne‹ (Es 1:18). ›Og jeg, Herren, husker ikke mere på dem‹ (L&P 58:42). Sæt ikke jeres evige liv på spil. Jo før I begynder at vende tilbage, hvis I har syndet, jo hurtigere finder I den fred og glæde, der kommer med tilgivelsens mirakel.«4

  Vend tilbage til stien

  »Selv om det er afgørende, at vi vælger klogt, er der tidspunkter, hvor vi vil begå tåbelige fejl. Omvendelsens gave, som vor Frelser har tilvejebragt, gør os i stand til at rette vores kurs, så vi kan vende tilbage til den sti, der fører os til den celestiale herlighed, vi søger.«5

  Vejen tilbage

  »Hvis nogen af jer er snublet på sin rejse, så lover jeg, at der er en vej tilbage. Den proces kaldes omvendelse. Selv om vejen er vanskelig, afhænger jeres evige frelse af den. Hvad kan være mere værd at yde en indsats for? Jeg bønfalder jer om lige her og nu at beslutte jer for at tage de nødvendige skridt til fuldt ud at omvende jer. Jo før I gør det, jo før vil I kunne opleve den fred og ro og vished, som Esajas talte om (se Es 1:18).«6

  Folk kan ændre sig

  »Vi er nødt til at huske, at mennesker kan forandre sig. De kan aflægge dårlige vaner. De kan omvende sig fra overtrædelser. De kan bære præstedømmet værdigt. Og de kan tjene Herren flittigt.«7

  Bliv rene igen

  »Er der noget galt i jeres liv, så er der en udvej. Ophør med enhver form for uretfærdighed. Tal med jeres biskop. Hvad problemet end er, så kan det løses gennem behørig omvendelse. I kan blive rene igen.«8

  Frelserens afgørende rolle

  »Jesus Kristus, vor Frelser, er afgørende for [frelses]planen. Uden hans sonoffer ville alt være tabt. Det er imidlertid ikke nok blot at tro på ham og hans mission. Vi er nødt til at arbejde og lære, søge og bede, omvende og forbedre os. Vi må kende Guds love og efterleve dem. Vi må modtage hans frelsende ordinancer. Kun ved at gøre det vil vi opnå sand og evig lykke.«9

  Noter

  1. Se Thomas S. Monson, »Den indre vilje«, Stjernen, juli 1987, s. 61.

  2. Se »Valg,« Liahona, maj 2016, s. 86.

  3. Mosi 4:2.

  4. »Valgets principper«, Liahona, nov. 2010, s. 69.

  5. »Valg«, s. 86.

  6. »Hold befalingerne«, Liahona, nov. 2015, s. 85.

  7. Se »Se andre som det, de kan blive«, Liahona, nov. 2012, s. 68.

  8. Se »Præstedømmets kraft«, Liahona, maj 2011, s. 67.

  9. Se »Den fuldkomne vej til lykke«, Liahona, nov. 2016, s. 80-81.