Omvändelsens gåva
  Footnotes

  Budskap från första presidentskapet

  Omvändelsens gåva

  Painting of Christ

  Detalj från Vid stilla vatten av Simon Dewey

  Vårt ansvar är att stiga från medelmåttighet till kompetens, från misslyckande till prestation”, har president Thomas S. Monson sagt. ”Vår uppgift är att få fram det bästa hos oss själva. En av de största gåvor Gud gett oss är glädjen att försöka igen, för inget misslyckande behöver vara slutgiltigt.”1

  Vi förknippar ofta början av ett nytt år med nyårslöften och målsättningar. Vi beslutar oss för att förbättra oss, förändras och försöka igen. Det kanske viktigaste sättet att försöka igen är att ta till sig det som president Monson har kallat ”omvändelsens gåva”.2

  I följande utdrag från president Monsons lärdomar sedan han blev kyrkans president råder han oss att ”[låta] Kristi försonande blod verka så att vi kan få förlåtelse för våra synder och så att våra hjärtan kan bli renade”.3

  Förlåtelsens under

  ”Vi har alla fattat felaktiga beslut. Om vi inte redan har rättat till sådana beslut, försäkrar jag att det finns ett sätt att göra det. Det kallas omvändelsens process. Jag vädjar till dig att rätta till dina felsteg. Vår Frälsare dog för att ge dig och mig den välsignade gåvan. Även om vägen inte är lätt är löftet sant: ’Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita’ [Jes. 1:18]. ’Och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem’ [L&F 58:42]. Äventyra inte ditt eviga liv. Om du har syndat är det så att ju förr du börjar gå vägen tillbaka, desto tidigare kommer du att finna den ljuva frid och glädje som tillhör förlåtelsens under.”4

  Återvänd till stigen

  ”Även om det är viktigt att göra kloka val kommer vi stundtals att göra oförståndiga val. Omvändelsens gåva som vår Frälsare gav oss gör det möjligt för oss att korrigera vår kurs så att vi kan återvända till stigen som leder till den celestiala härlighet vi söker.”5

  Vägen tillbaka

  ”Om någon har snubblat på vägen, lovar jag er att det finns en väg tillbaka. Processen kallas omvändelse. Även om vägen är svår beror er eviga frälsning på den. Vad kan vara mer värt era ansträngningar? Jag vädjar till er att här och nu bestämma er för att ta de nödvändiga stegen till fullständig omvändelse. Ju förr ni gör det, desto tidigare kan ni få uppleva den frid, den ro och den trygghet som Jesaja talade om [se Jes. 1:18].”6

  Människor kan förändras

  ”Vi behöver komma ihåg att människor kan förändras. De kan lägga dåliga vanor bakom sig. De kan omvända sig från överträdelser. De kan bära prästadömet värdigt. Och de kan tjäna Herren flitigt.”7

  Bli ren igen

  ”Om det finns något som inte står rätt till i ditt liv så finns det en utväg. Sluta med det som är orätt. Tala med din biskop. Vad problemet än är kan det lösas genom uppriktig omvändelse. Du kan återigen bli ren.”8

  Frälsarens ytterst viktiga roll

  ”Väsentlig för [frälsningsplanen] är vår Frälsare Jesus Kristus. Utan hans försoningsoffer skulle allt vara förlorat. Men det räcker inte att bara tro på honom och hans mission. Vi behöver arbeta och lära, söka och be, omvända oss och bli bättre. Vi behöver känna till Guds lagar och leva efter dem. Vi behöver ta emot hans frälsande förrättningar. Endast genom att göra det uppnår vi sann, evig lycka.”9

  Slutnoter

  1. Thomas S. Monson, ”Den inre viljan”, Nordstjärnan, juli 1987, s. 61.

  2. ”Val”, Liahona, maj. 2016, s. 86.

  3. Mosiah 4:2.

  4. ”Beslutets tre principer”, Liahona, nov. 2010, s. 69.

  5. ”Val”, s. 86.

  6. ”Håll buden”, Liahona, nov. 2015, s. 85.

  7. ”Se andra sådana som de kan bli”, Liahona, nov. 2012, s. 68.

  8. ”Prästadömets kraft”, Liahona, maj 2011, s 67.

  9. ”Den fullkomliga vägen till lycka”, Liahona, nov. 2016, s. 80–81.