Sagatavojieties uzklausīt Dieva balsi!
  Footnotes

  Jaunieši

  Sagatavojieties uzklausīt Dieva balsi!

  Prezidents Uhtdorfs paskaidro, ka pirmais, ko Dievs darīja pēc tam, kad bija radījis vīrieti un sievieti, bija to uzrunāšana, dodot tiem vērtīgu informāciju un norādījumus. Mēs saņemam to pašu svētību katra aprīļa un oktobra vispārējā konferencē, kad Baznīcas vadītāji uzrunā mūs, dodot padomus, kurus Tas Kungs vēlas, lai mēs uzklausītu.

  Vai jūs kādreiz esat sadzirdējuši, kā vispārējā konferencē caur Dieva kalpiem jūs uzrunā pats Dievs? Vai jūs kādreiz esat sajutuši, kā caur kādu no vēstījumiem jums tiek dāvāta atbilde, pēc kuras jūs esat tiekušies? Jūs varētu aprakstīt šo pieredzi un to, kā tas jums ir palīdzējis, savā dienasgrāmatā. Pēc tam sagatavojieties uzklausīt Tā Kunga balsi gaidāmās konferences laikā, pierakstot jautājumus, kas jums radušies, un studējot par tiem savās Svēto Rakstu studijās. Lūdziet, lai Debesu Tēvs jums palīdz saņemt atbildes un gūt jaunas atziņas vispārējās konferences laikā. Uzklausot Tā Kunga kalpus, pievērsiet uzmanību personīgiem pamudinājumiem. Ko jūs iemācījāties? Ko jūs jutāties iedvesmoti mainīt savā dzīvē? Pierakstiet šos pamudinājumus, jo caur tiem jūs uzrunā Svētais Gars!

  Paturiet prātā, ka Debesu Tēvs jūs mīl un ka Viņš jūs vadīs pareizo lēmumu pieņemšanā. Tiecoties uzklausīt Viņa balsi caur Viņa kalpiem, jūs tiksiet svētīti un iedvesmoti.