Základy Znovuzřízení – četba pro studenty
  Footnotes

  Základy Znovuzřízení – četba pro studenty

  Poznámka: Nepožaduje se od vás, abyste četli jakékoli doporučené materiály, které nejsou k dispozici ve vašem jazyce.

  Lekce

  Název

  Doporučená četba

  1

  Podivuhodné dílo a div

  2

  První vidění

  3

  Příchod Knihy Mormonovy

  4

  Kniha Mormonova – závěrný kámen našeho náboženství

  5

  Znovuzřízení kněžství

  6

  Zorganizování Církve

  7

  Hlásejte věčné evangelium

  8

  Shromáždění Izraele posledních dnů

  9

  Následujte žijícího proroka

  10

  Usilujte o poznání pravdy

  11

  Hlas Páně v Nauce a smlouvách

  12

  Další písma v naší době

  13

  „Vidění“

  14

  Chrám Kirtland a klíče kněžství

  15

  Síla uprostřed protivenství

  16

  Vykoupení mrtvých

  17

  Nauky evangelia v Nauvoo

  18

  Pomocné sdružení a Církev

  19

  Nauka o věčném manželství a rodině

  20

  Plurální manželství

  21

  Prorocké poslání Josepha Smitha

  22

  Mučednická smrt Proroka Josepha Smitha

  23

  Následnictví v předsednictvu

  24

  Odchod z Nauvoo a putování na západ

  25

  Utažská válka a masakr v Mountain Meadows

  • „Peace and Violence among 19th-Century Latter-day Saints“, Gospel Topics, lds.org/topics.

  26

  Zjevení o kněžství

  27

  Připravujte svět na Druhý příchod Ježíše Krista

  28

  Urychlování práce na spasení