Evangeeliumi taastamise alused: õpilase lugemismaterjal
  Footnotes

  Evangeeliumi taastamise alused: õpilase lugemismaterjal

  NB! Teilt ei nõuta võõrkeelse lugemismaterjali lugemist.

  Õppetund

  Pealkiri

  Lugemissoovitused

  1

  Imepärane töö ja imetegu

  2

  Esimene nägemus

  3

  Mormoni Raamatu esiletulemine

  4

  Mormoni Raamat – meie usundi päiskivi

  5

  Preesterluse taastamine

  6

  Kiriku organiseerimine

  7

  Igavikulise evangeeliumi kuulutamine

  8

  Viimse aja Iisraeli kokkukogumine

  9

  Järgige elavat prohvetit

  10

  Otsige tõde

  11

  Issanda hääl Õpetuse ja Lepingute raamatus

  12

  Lisapühakirjad meie päevil

  13

  „Nägemus”

  14

  Kirtlandi tempel ja preesterluse võtmed

  15

  Tugevus keset vastuseisu

  16

  Surnute lunastamine

  17

  Evangeeliumi õpetused Nauvoos

  18

  Abiühing ja Kirik

  19

  Õpetus igavesest abielust ja perekonnast

  20

  Mitmikabielu

  21

  Joseph Smithi prohvetlik missioon

  22

  Prohvet Joseph Smithi märtrisurm

  23

  Õigusjärgnevus presidentkonnas

  24

  Nauvoo mahajätmine ja teekond läände

  24

  Utah’ sõda ja Mountain Meadowsi tapatalgud

  • Peace and Violence among 19th-Century Latter-day Saints. Gospel Topics, lds.org/topics.

  26

  Ilmutus preesterlusest

  25

  Maailma ettevalmistamine Jeesuse Kristuse teiseks tulemiseks

  28

  Päästmistöö kiirendamine