Återställelsens grunder – Elevernas läsuppgifter
  Footnotes

  Återställelsens grunder – Elevernas läsuppgifter

  Obs: Du måste inte läsa något föreslaget material som inte finns på ditt språk.

  Lektion

  Titel

  Föreslagen läsning

  1

  Ett underbart och förunderligt verk

  2

  Den första synen

  3

  Mormons boks framkomst

  4

  Mormons bok – slutstenen i vår religion

  5

  Prästadömets återställelse

  6

  Kyrkans organisation

  7

  Förkunna det eviga evangeliet

  8

  Israels insamling i de sista dagarna

  9

  Följ den levande profeten

  10

  Sök sanning

  11

  Herrens röst i Läran och förbunden

  12

  Ytterligare skrifter i vår tid

  13

  ”Synen”

  14

  Templet i Kirtland och prästadömets nycklar

  15

  Styrka under motstånd

  16

  De dödas återlösning

  17

  Evangeliet undervisas i Nauvoo

  18

  Hjälpföreningen och kyrkan

  19

  Läran om evigt äktenskap och familjen

  20

  Månggifte

  21

  Joseph Smiths profetiska mission

  22

  Profeten Joseph Smiths martyrdöd

  23

  Succession i presidentskapet

  24

  Uttåget från Nauvoo och färden västerut

  25

  Utahkriget och Mountain Meadows-massakern

  • ”Peace and Violence among 19th-Century Latter-day Saints” [Fred och våld bland sista dagars heliga under 1800-talet], Gospel Topics, lds.org/topics.

  26

  Uppenbarelsen om prästadömet

  27

  Förbereda världen för Jesu Kristi andra ankomst

  28

  Påskynda frälsningsarbetet