Jeesus Kristus ja igavikuline evangeelium: õpilase lugemismaterjal
  Footnotes

  Jeesus Kristus ja igavikuline evangeelium: õpilase lugemismaterjal

  NB! Teilt ei nõuta võõrkeelse lugemismaterjali lugemist.

  Õppetund

  Pealkiri

  Lugemissoovitused

  1

  Jeesus on elav Kristus

  2

  Jeesus Kristus on kogu inimajaloo keskmeks

  3

  Jehoova ja Tema surelikkusele eelnev teenimistöö

  4

  Jehoova lõi maa

  5

  Jeesus Kristus oli Vana Testamendi Jehoova

  6

  Jeesuse Kristuse võrdkujud, tähendused ja sümbolid

  7

  Jeesus Kristus – Jumala Ainusündinud Poeg lihas

  8

  Jeesus Kristus täitis kogu õigemeelsuse

  9

  Päästja sügav mõju

  10

  „Tule, järgne mulle”

  11

  Jeesus Kristus käis mööda maad ja tegi head

  12

  Imed Palestiina teedel

  13

  Jeesus Kristus kutsus kaksteist apostlit

  14

  Jeesus Kristus on Messias

  15

  Jeesus Kristus pani aluse sakramendile

  16

  Päästja tegi lepituse kogu inimkonna pattude eest

  17

  Päästja kannatas ja suri ristil Kolgatal

  18

  Päästja teenis vaimumaailmas

  19

  Ta on üles tõusnud

  20

  Päästja teenis oma „teiste lammaste” seas

  21

  Jeesus Kristus organiseeris oma Kiriku

  22

  Isa ja Poeg ilmusid Joseph Smithile

  23

  Päästja taastas oma preesterluse, Kiriku ja evangeeliumi

  24

  Ta elab!

  25

  Jeesus Kristus tuleb ühel päeval maa peale tagasi

  26

  Jeesus Kristus valitseb kui kuningate Kuningas ja mõistab kohut maailma üle

  27

  Jeesus Kristus on maailma valgus, elu ja lootus

  28

  Isiklik tunnistus Jeesusest Kristusest