Jézus Krisztus és az örökkévaló evangélium tanulói olvasmányok
  Footnotes

  Jézus Krisztus és az örökkévaló evangélium tanulói olvasmányok

  Megjegyzés: Nem követelmény azoknak a javasolt anyagoknak az elolvasása, amelyek nem elérhetőek az anyanyelveden.

  lecke

  cím

  javasolt olvasmányok

  1

  Jézus az élő Krisztus

  2

  Jézus Krisztus az egész emberi történelem középpontjában áll

  3

  Jehova és az Ő halandóság előtti szolgálata

  4

  Jehova megteremtette a földet

  5

  Jézus Krisztus volt az Ószövetség Jehovája

  6

  Jézus a Krisztus mintái, árnyékképei és jelképei

  7

  Jézus Krisztus – Isten Egyszülött Fia a testben

  8

  Jézus Krisztus minden igazságot betöltött

  9

  A Szabadító mélységes hatása

  10

  Jöjj, kövess engem!

  11

  Jézus Krisztus „széjjeljárt jót tévén”

  12

  Csodatételek Palesztina útjain

  13

  Jézus Krisztus elhívott tizenkét apostolt

  14

  Jézus Krisztus a Messiás

  15

  Jézus Krisztus bevezette az úrvacsorát

  16

  A Szabadító kiengesztelt az egész emberiség bűneiért

  17

  A Szabadító szenvedett és meghalt a Kálvária keresztjén

  18

  A Szabadító szolgált a lélekvilágban

  19

  Feltámadott!

  20

  A Szabadító szolgált az Ő „más juhainak”

  21

  Jézus Krisztus megszervezte az egyházát

  22

  Az Atya és a Fiú megjelent Joseph Smithnek

  23

  A Szabadító visszaállította papságát, egyházát és evangéliumát

  24

  Ő él!

  25

  Jézus Krisztus egy napon vissza fog térni

  26

  Jézus Krisztus királyok Királyaként és a világ Bírájaként fog uralkodni

  27

  Jézus Krisztus a világ világossága, élete és reménye

  28

  Személyes tanúbizonyság Jézus Krisztusról