Mormoni Raamatu õpetussõnad ja õpetus: õpilase lugemismaterjal
  Footnotes

  Mormoni Raamatu õpetussõnad ja õpetus: õpilase lugemismaterjal

  Märkus: Teilt ei nõuta võõrkeelse lugemismaterjali lugemist.

  Õppetund

  Pealkiri

  Lugemissoovitused

  1

  Mormoni Raamat on teine testament Jeesusest Kristusest

  2

  Prohveti sõnadele kuuletumine

  3

  Kuulekus toob õnnistusi

  4

  Aadama langemine ja valikuvabaduse and

  5

  Jeesuse Kristuse lõpmatu lepitus

  6

  Mormoni Raamat kirjutati meie aja tarbeks

  7

  Mormoni Raamat ja Piibel

  8

  Me saame päästetud Jeesuse Kristuse kaudu

  9

  „Otsige Jumala kuningriiki”

  10

  Palve ja ilmutus

  11

  Enese kaitsmine viimse aja valeõpetuste eest

  12

  Meie vajadus vaimse uuestisünni järele

  13

  Ristimisleping, hingamispäev ja sakrament

  14

  Jumala vabastusvägi

  15

  Saada tööriistaks Jumala kätes

  16

  Meeleparandus ja andestus

  17

  Sõna vägi

  18

  Viimseks kohtumõistmiseks valmistumine

  19

  Usuvabaduse kaitsmine

  20

  Meie usu ja tunnistuse tugevdamine

  21

  Jeesuse Kristuse tulemine

  22

  Just nagu mina olen

  23

  Iisraeli hajutamine ja kokku kogumine

  24

  Kõik on Jumalale ühesugused

  24

  Õigemeelne elu pahelistel aegadel

  26

  Pärast usu proovilepanemist

  25

  Usk, lootus ja ligimesearmastus

  28

  Tulge Kristuse juurde