Mormons boks undervisning och lära – Elevernas läsuppgifter
  Footnotes

  Mormons boks undervisning och lära – Elevernas läsuppgifter

  Obs: Du måste inte läsa något föreslaget material som inte finns på ditt språk.

  Lektion

  Titel

  Föreslagen läsning

  1

  Mormons bok är ännu ett Jesu Kristi testamente

  2

  Att lyda profeternas ord

  3

  Lydnad ger välsignelser

  4

  Adams fall och handlingsfrihetens gåva

  5

  Jesu Kristi oändliga försoning

  6

  Mormons bok skrevs för vår tid

  7

  Mormons bok och Bibeln

  8

  Frälsningen kommer genom Jesus Kristus

  9

  ”Sök efter Guds rike”

  10

  Bön och uppenbarelse

  11

  Att skydda oss mot falska läror i de sista dagarna

  12

  Vårt behov av andlig pånyttfödelse

  13

  Dopförbundet, sabbaten och sakramentet

  14

  Guds makt att befria

  15

  Att bli redskap i Guds händer

  16

  Omvändelse och förlåtelse

  17

  Ordets makt

  18

  Att bereda sig för den slutliga domens dag

  19

  Försvara religionsfriheten

  20

  Att stärka vår tro och vårt vittnesbörd

  21

  Jesu Kristi ankomst

  22

  ”Sådana som jag är”

  23

  Israels förskingring och insamling

  24

  Alla är lika inför Gud

  25

  Att leva rättfärdigt i en ogudaktig tid

  26

  Efter det att vår tro har prövats

  27

  Tro, hopp och kärlek

  28

  Kom till Kristus