Igavene perekond: õpilase lugemismaterjal
  Footnotes

  Igavene perekond: õpilase lugemismaterjal

  NB! Teilt ei nõuta võõrkeelse lugemismaterjali lugemist.

  Õppetund

  Pealkiri

  Lugemissoovitused

  1

  Läkituse „Perekond: läkitus maailmale” esiletulek

  2

  Prohvetid ja apostlid kuulutavad pühalikult

  3

  Meie jumalik potentsiaal

  4

  Perekond ja suur õnneplaan

  5

  Surelikkuse olud

  6

  Perekond on Jumala plaanis kesksel kohal

  7

  Abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatud

  8

  Sugu ja igavene identiteet

  9

  Meeste jumalikud rollid ja kohustused

  10

  Naiste jumalikud rollid ja kohustused

  11

  Igaveseks abieluks valmistumine

  12

  Templitalitused ja -lepingud

  13

  Templis kummardamise parendamine

  14

  Saada päästjaks Siioni mäel

  15

  Igavene abielu

  16

  Püha sigitusjõud

  17

  Käsk paljuneda ja täita maa

  18

  Abielusuhte eest hoolitsemine

  19

  Kristliku elu ja kodu ehitamine

  20

  Usu ja tunnistuse kaitsmine

  21

  Laste kasvatamine armastuses ja õigemeelsuses

  22

  Eduka pere loomine

  23

  Ajalike vajaduste eest hoolitsemine

  24

  Vallalised täiskasvanud Kiriku liikmed

  25

  Usu rakendamine rasketes pereoludes

  26

  Vastutav Jumala ees

  25

  Prohvetlikud hoiatused seoses perega

  28

  Perekonna kui ühiskonna põhiüksuse toetamine