Kvinde, som studerer

Evangeliske emneessay

I begyndelsen af 1830’erne, da Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige var mindre end tre år gammel, opfordrede Herren Kirkens medlemmer til at søge visdom ved studium og ved udøvelse af tro:

»Og da ikke alle har tro, så søg flittigt og lær hinanden visdomsord; ja, søg visdomsord i de bedste bøger; stræb efter at lære, ja, ved studium og også ved tro« (L&P 88:118).

Det er mere end en enkel formaning om at lære om evangeliet. Det er en invitation fra Herren om at erkende, at ikke alle kilder til viden er lige pålidelige. At søge »i de bedste bøger« betyder ikke kun at søge et sæt meninger, men det kræver af os at skelne mellem pålidelige kilder og upålidelige kilder.

I erkendelse af, at der i dag er så mange informationer om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, der kan erhverves fra tvivlsomme og ofte ukorrekte kilder, begyndte repræsentanter fra Kirken i 2013 at udgive ligefremme, dybdegående essay om en række emner. Hensigten med disse essay, som er blevet godkendt af Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum, har været at indsamle korrekte oplysninger fra mange forskellige kilder og publikationer og placere dem i afsnittet Evangeliske emner på LDS.org, hvor materialet lettere kan findes og studeres af Kirkens medlemmer og andre interesserede parter.

Kirken lægger stor vægt på viden og på betydningen af at være velinformeret om Kirkens historie, lære og skikke. En fortsat historisk forskning, revisioner af Kirkens undervisningsmaterialer og anvendelse af nye teknologier har muliggjort et mere systematisk og grundigt studium af skrifterne og er alle anvendt af Kirken med dette formål. Vi opfordrer igen medlemmerne til at studere de evangeliske emneessay, der er citeret i link til højre, når de »stræb[er] efter at lære, ja, ved studium og også ved tro.«

Tilbage til evangeliske emner >