nainen tutkimassa

Evankeliumiaiheisia tutkielmia

Varhain 1830-luvulla, kun Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon perustamisesta oli kulunut alle kolme vuotta, Herra kehotti kirkon jäseniä etsimään viisautta tutkimalla ja osoittamalla uskoa:

”Ja koska kaikilla ei ole uskoa, etsikää uutterasti ja opettakaa toisillenne viisauden sanoja; niin, etsikää parhaista kirjoista viisauden sanoja; etsikää oppia vieläpä tutkimalla sekä uskon kautta” (OL 88:118).

Tämä on enemmän kuin pelkkä kehotus oppia evankeliumia. Se on Herran antama kutsu havaita, etteivät kaikki tiedon lähteet ole yhtä luotettavia. Se, että etsii ”parhaista kirjoista”, ei tarkoita sitä, että etsii vain yhdenlaisia mielipiteitä, mutta se vaatii meitä tekemään eron luotettavien lähteiden ja epäluotettavien lähteiden välillä.

Huomaten sen, että nykyään Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta voi hankkia hyvin paljon tietoa kyseenalaisista ja usein virheellisistä lähteistä, kirkon virkailijat alkoivat vuonna 2013 julkaista suoria, yksityiskohtaisia tutkielmia lukuisista aiheista. Nämä tutkielmat ovat ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin hyväksymiä, ja niiden tarkoituksena on ollut kerätä täsmällistä tietoa monista eri lähteistä ja julkaisuista sekä laittaa tämä tieto lds.org-sivuston Evankeliumin aiheita -välilehdelle, mistä kirkon jäsenet ja muut aiheista kiinnostuneet tahot voivat helposti päästä siihen käsiksi ja tarkastella sitä.

Kirkossa tähdennetään voimakkaasti tietoa ja sitä, miten tärkeää on perehtyä hyvin kirkon historiaan, oppiin ja käytäntöihin. Jatkuva historiallinen tutkimus, kirkon opetusohjelman uudistukset ja uusien tekniikoiden käyttö, jolloin pyhiä kirjoituksia voi tutkia systemaattisemmin ja perinpohjaisemmin – kaikkia näitä kirkko on toteuttanut edellä mainittua tarkoitusta varten. Kannustamme jälleen jäseniä tutkimaan evankeliumiaiheisia tutkielmia oikealla olevista linkeistä ”[etsiessään] oppia vieläpä tutkimalla sekä uskon kautta”.

Takaisin kohtaan Evankeliumin aiheita >