Studerende vrouw

Evangelieverhandelingen

In het begin van de jaren dertig van de negentiende eeuw, toen De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen nog geen drie jaar bestond, nodigde de Heer de kerkleden uit om door studie en geloof naar wijsheid te zoeken:

‘En omdat niet allen geloof hebben, moet u ijverig woorden van wijsheid zoeken en ze elkaar leren; ja, put woorden van wijsheid uit de beste boeken; zoek kennis, ja, door studie en ook door geloof’ (LV 88:118).

Dit is meer dan een eenvoudige aansporing om meer over het evangelie te weten te komen. Het is een aanmoediging van de Heer om in te zien dat niet alle bronnen van kennis even betrouwbaar zijn. Naar kennis zoeken in ‘de beste boeken’ betekent niet dat we slechts naar een bepaalde mening op zoek gaan, maar vergt van ons dat we onderscheid maken tussen betrouwbare en onbetrouwbare bronnen.

Functionarissen van de kerk zagen in dat er tegenwoordig informatie over De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te krijgen is uit twijfelachtige en vaak onjuiste informatiebronnen en begonnen in 2013 duidelijke, diepgravende verhandelingen over enkele onderwerpen te publiceren. Het doel van deze verhandelingen, die door het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen zijn goedgekeurd, is om nauwkeurige informatie uit veel verschillende bronnen en publicaties te verzamelen en ze in de sectie Evangeliethema’s op LDS.org te plaatsen. Daar kunnen kerkleden en andere geïnteresseerden het materiaal makkelijker vinden en bestuderen.

De kerk legt veel nadruk op kennis en op het belang van goed geïnformeerd zijn over de geschiedenis, leer en gebruiken van de kerk. Om die reden houdt de kerk zich steeds bezig met nader geschiedkundig onderzoek, blijft zij het leerplan van de kerk bijwerken, en maakt zij van nieuwe technieken gebruik. Wij moedigen de leden nogmaals aan om de evangelieverhandelingen in de links aan de rechterkant te bestuderen in hun inzet om ‘kennis [te zoeken] door studie en ook door geloof’.

Terug naar Evangeliethema’s >