Femeie studiind

Eseuri despre subiecte din Evanghelie

La începutul anilor 1830, când Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă avea mai puțin de trei ani, Domnul a invitat membrii Bisericii să caute înțelepciune prin studiu și prin exercitarea credinței:

„Și, cum nu au toți credință, căutați cu sârguință și învățați-vă unul pe altul cuvinte de înțelepciune; da, căutați cuvintele de înțelepciune în cele mai bune cărți; căutați să învățați, chiar prin studiu și, de asemenea, prin credință” (D&L 88:118).

Aceasta este mai mult decât un simplu îndemn de a învăța despre Evanghelie. Aceasta este o invitație a Domnului să înțelegem că nu ne putem baza, în mod egal, pe toate sursele de cunoaștere. Căutarea „în cele mai bune cărți” nu înseamnă să căutăm un singur set de opțiuni, dar presupune ca noi să distingem între sursele de încredere și cele în care nu putem avea încredere.

Înțelegând că, în ziua de astăzi, putem obține atât de multe informații despre Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din surse nesigure și, deseori, inexacte, oficialii Bisericii au început, în anul 2013, să publice eseuri directe și aprofundate despre numeroase teme. Scopul acestor eseuri, care au fost aprobate de Prima Președinție și de Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a fost de a aduna informații corecte din mai multe surse și publicații și a le publica în secțiunea Subiecte din Evanghelie de pe LDS.org, de unde materialele pot fi accesate și studiate mai ușor de membrii Bisericii și de alte persoane interesate.

Biserica subliniază importanța cunoașterii și a faptului de a fi informat despre istoria, doctrina și practicile Bisericii. Pentru acest lucru, Biserica realizează, în mod continuu, cercetări istorice, revizuiri ale programei Bisericii și folosește tehnologii noi care permit un studiu mai sistematic și amănunțit al scripturilor. Încurajăm, din nou, membrii să studieze Eseurile despre subiecte din Evanghelie citate în linkurile din partea dreaptă, pe măsură ce „[caută să învețe], chiar prin studiu și, de asemenea, prin credință”.

Înapoi la Subiecte din Evanghelie >