Søk om lån


Hvordan søker jeg om DVU-lån?

Er DVU lån tilgjengelig i ditt land?

Trinn for å få et DVU-lån:

  1. Delta i en DVU forberedelsesklasse. Hvis Min vei til selvhjulpenhet vurdering og Utdannelse for bedre arbeid grupper ikke er tilgjengelig ennå, vil Planlegg for suksess arbeidsmøter fortsette å være forberedelsesklassen.
  2. Velg en jobb du foretrekker, et kurs, og en skole fra den lokale DVU Anbefalt liste.
  3. Velg en DVU lånerådgiver.
  4. Bli intervjuet og godkjent av et medlem av biskopsrådet eller grenspresidentskapet.
  5. Gjør ferdig lånesøknaden på Internett ved hjelp av ditt LDS Account brukernavn og passord. Du kan bruke en datamaskin på det lokale selvhjulpenhetssenteret, instituttsenteret, slektshistorisk senter, eller hvor som helst det er internettforbindelse.

Hvis du har spørsmål angående søknaden, kan du ringe kundeservice på DVU Hjelpesenter. Frivillige i din stav kan også hjelpe deg.

Søknaden din vil bli vurdert over Internett av kvalifisert personell for å sikre at det vil være en god løsning i ditt lokale område. Hvis de har spørsmål, vil de kontakte deg. Så vil saken bli sendt til en DVU Lånekomité for saksbehandling av lånesøknaden.

Hva er arbeidsheftet Min vei til selvhjulpenhet, og gruppen Utdannelse for bedre arbeid?

Min vei til selvhjulpenhet er en kort, personlig vurdering som vil hjelpe deg å utvikle en plan for å oppnå selvhjulpenhet. Hvis din plan inneholder mer utdannelse, vil du bli invitert til å delta i en Utannelse for bedre arbeid gruppe - en læringsprosess som forbereder deg til å lykkes på skolen, og også hjelper deg til å avgjøre om et DVU-lån er riktig for deg.

Vurderingen Min vei til selvhjulpenhet og en Utdannelse for bedre arbeid gruppe er tilgjengelig på nærmeste selvhjulpenhetssenter. Hvis disse ikke er tilgjengelig, er et En plan for suksess arbeidsmøte påkrevd.

Hva er en DVU Anbefalt liste?

En DVU Anbefalt liste er en liste over gode jobber i ditt område, og lokale kurs og skoler som vil føre til disse jobbene. En DVU Anbefalt liste hjelper deg å sikre at du tilegner deg ferdigheter og opplæring som det er etterspørsel etter i den lokale økonomien.

DVU lån blir bare innvilget for kurs og skoler som finnes på en DVU Anbefalt liste. Denne listen blir utarbeidet av ditt lokale selvhjulpenhetssenter og blir tilgjengelig ved å logge inn her.

Hva er en DVU lånerådgiver?

En DVU lånerådgiver er en ansvarlig voksen som gir deg råd og veiledning mens du arbeider mot å fullføre din utdannelse og nå dine karrieremål. DVU lånerådgiveren gir også råd og oppmuntrer deg til å holde din forpliktelse med å betale tilbake ditt DVU-lån. DVU lånerådgiveren er ikke en medlåntaker eller garantist, og har ingen økonomisk forpliktelse i forbindelse med DVU-lånet. Du vil lære mer om valg av DVU Lånerådgiver i DVU forberedelsesklassen.