การสมัครขอรับเงินกู้


ฉันจะสมัครขอรับงินกู้ กตศ. ได้อย่างไร

เงินกู้ กตศ. มีในประเทศที่ฉันอาศัยอยู่หรือไม่

ขั้นตอนสำหรับการขอรับเงินกู้ กตศ.

  1. เข้าร่วมชั้นเรียนเตรียมสำหรับ กตศ. หากยังไม่มีแบบประเมิน เส้นทางของฉันสู่การพึ่งพาตนเอง และกลุ่ม การศึกษาเพื่อได้งานดีกว่าเดิม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนเพื่อความสำเร็จ จะเป็นชั้นเรียนเตรียมต่อไป
  2. เลือกงาน โปรแกรม และโรงเรียนที่ต้องการจาก รายการที่ กตศ. เลือกในท้องที่
  3. เลือกที่ปรึกษาเงินกู้ กตศ.
  4. รับการสัมภาษณ์และ การรับรอง จากสมาชิกในฝ่ายอธิการหรือฝ่ายประธานสาขาของท่าน
  5. กรอก ใบสมัครขอรับเงินกู้แบบออนไลน์ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชีแอลดีเอสของท่าน ท่านอาจใช้คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์พึ่งพาตนเอง สถาบันศาสนา ศูนย์ประวัติครอบครัวในท้องที่ของท่าน หรือที่ไหนก็ตามที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับใบสมัคร ท่านอาจโทรหาทีมงานแผนกช่วยเหลือที่ศูนย์ให้คำแนะนำ กตศ. อาสาสมัครในสเตคของท่านอาจช่วยท่านได้

ใบสมัครของท่านจะได้รับการตรวจสอบทางออนไลน์โดยเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นแผนที่ดีสำหรับเขตในท้องที่ของท่าน หากมีคำถาม พวกเขาจะติดต่อกลับ จากนั้นจะส่งใบสมัครไปยังคณะกรรมการเงินกู้ กตศ. เพื่อทำการตัดสินใจเรื่องการขอเงินกู้ของท่าน

สมุดงานเส้นทางของฉันสู่การพึ่งพาตนเองกับกลุ่มการศึกษาเพื่อได้งานดีกว่าเดิมคืออะไร

เส้นทางของฉันสู่การพึ่งพาตนเอง เป็นแบบประเมินสั้นๆ ส่วนตัวที่จะช่วยท่านสร้างแผนเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ ถ้าแผนของท่านรวมถึงการมีการศึกษาเพิ่มเติม ท่านจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่ม การศึกษาเพื่อได้งานดีกว่าเดิม —ซึ่งคือกระบวนการการเรียนรู้ที่ช่วยเตรียมท่านให้ประสบความสำเร็จในโรงเรียนและยังช่วยท่านให้ตัดสินใจได้ว่าเงินกู้ กตศ. เหมาะสมสำหรับท่านหรือไม่

แบบประเมิน เส้นทางของฉันสู่การพึ่งพาตนเอง และกลุ่ม การศึกษาเพื่อได้งานดีกว่าเดิม มีที่ศูนย์การพึ่งพาตนเองที่ใกล้ท่านที่สุด หากไม่มี จึงต้องเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนเพื่อความสำเร็จ

อะไรคือรายการ กตศ. ที่เลือก

รายการ กตศ. ที่เลือกคือรายการของงานที่ดีในพื้นที่ของท่านและโปรแกรมกับโรงเรียนในท้องที่ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้งานเหล่านี้ รายการ กตศ. ที่เลือกช่วยท่านโดยทำให้แน่ใจว่าท่านได้รับทักษะและการอบรมในสิ่งที่เป็นที่ต้องการในเศรษฐกิจของท้องที่

เงินกู้ กตศ. จะได้รับอนุมัติสำหรับโปรแกรมและโรงเรียนที่มีอยู่ในรายการ กตศ. ที่เลือกเท่านั้น รายการนี้จัดเตรียมโดยศูนย์การพึ่งพาตนเองในท้องที่ของท่านและมีให้โดยลงชื่อเข้าใช้ ที่นี่

ที่ปรึกษาเงินกู้ กตศ. คืออะไร

ที่ปรึกษาเงินกู้ กตศ. คือผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบผู้ให้คำแนะนำและการนำทางแก่ท่านขณะที่ท่านพยายามทำเป้าหมายการศึกษาและงานอาชีพให้สำเร็จ ที่ปรึกษาเงินกู้ กตศ. ยังชี้นำและสนับสนุนให้ท่านทำตามคำมั่นสัญญาที่จะจ่ายคืนเงินกู้ กตศ. ที่ปรึกษาเงินกู้ กตศ.ไม่ใช่ผู้เซ็นชื่อร่วมหรือผู้ค้ำประกันเงินกู้และไม่มีพันธะรับผิดชอบทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ กตศ. ท่านจะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการเลือกที่ปรึกษาเงินกู้ กตศ. ระหว่างชั้นเรียนเตรียมสำหรับ กตศ.