Biskupstvo


Što biskupstvo čini?

Biskupi vode i usklađuju napore odjela u samodostatnosti kroz vijeća odjela. Oni čine sljedeće:

 1. Podučavaju članove odjela načelima samodostatnosti
 2. Izravni napori za samodostatnost kroz vijeće okola:
  • Potražite i utvrdite imenom sve članove koji nisu mogli pribaviti vremenite i duhovne potrepštine života.
  • Svakog tromjesečja ažuriraju Izvješće o samodostatnosti odraslog člana na leader.lds.org.
  • Onima u potrebi pružite podršku, savjetnike i pomoć kroz vođe zborova i pomoćnih organizacija.
 3. Pozovite potrebite da ispune zaduženja u Moj put do samodostatnosti i pridružite se skupini za samodostatnost. Redovito se naknadno sastajite s njima.
 4. Po potrebi, pozovite stručnjake za samodostatnost kako biste potpomogli skupinama.
 5. Provode razgovore o odobrenju zajmova iz TOF-a (vidi srs.lds.org/loans).
 6. Pregledajte izvješća o napretku odjela u samodostatnosti i izvješća o zajmovima iz TOF-a te djelujte prema njima. Biskupi ne bi trebali biti uključeni u sakupljanje iznosa glede zajmova iz TOF-a.
 7. Po potrebi, potražite dodatnu pomoć od odbora okola za samodostatnost.

Kako mogu iskoristiti priručnik Moj put do samodostatnosti tijekom sastanka jedan na jedan?

Prije sastanka s osobom:

Tijekom sastanka:

 • Srdačno pozdraviti osobu. Saznati što je on ili ona činila kako bi nastojala postati samodostatna.
 • Zabilježiti ime i prezime osobe te datum rođenja (dan i mjesec, ne godinu). Nakon sastanka, posjetiti stranicu pef.lds.org/report i slijediti upute za prijavu osobe.
 • Koristit ćemo priručnik Moj put do samodostatnosti kako bismo vam pomogli nastaviti putom do samodostatnosti.
 • Pratite materijal u priručniku.