Biskopsråd


Hva gjør en biskop?

Biskopene leder og koordinerer menighetens selvhjulpenhetsarbeid gjennom menighetsrådet. De skal spesielt gjøre følgende:

 1. Lære menighetens medlemmer prinsipper for selvhjulpenhet.
 2. Lede innsatsen for selvhjulpenhet gjennom menighetsrådet:
  • Finne frem til, og identifisere ved navn alle medlemmer som ikke klarer å sørge for timelige og åndelige livsnødvendigheter.
  • Oppdatere rapporten Voksne medlemmers selvhjulpenhet hvert kvartal på leader.lds.org.
  • Sørge for støtte, veiledere og hjelp til de trengende gjennom ledere i quorum og hjelpeorganisasjoner.
 3. Be dem som trenger hjelp, om å fylle ut en Min vei til selvhjulpenhet-vurdering og delta i en selvhjulpenhetsgruppe. Gi dem regelmessig oppfølging.
 4. Kalle spesialister på selvhjulpenhet etter behov for å legge til rette for grupper.
 5. Gjennomføre intervjuer for anbefaling til lån fra Det vedvarende utdannelsesfond (se srs.lds.org/loans).
 6. Gjennomgå og handle i samsvar med fremgangsrapporter for selvhjulpenhet i menigheten og rapporter om lån fra Det vedvarende utdannelsesfond. Biskoper skulle ikke delta i inndriving av DVU-lån.
 7. Søke ytterligere assistanse fra stavens selvhjulpenhetskomité etter behov.

Hvordan kan jeg bruke Min vei til selvhjulpenhet i et en-til-en møte?

Før møtet:

Under møtet:

 • Ønsk deltakeren velkommen. Finn ut hva vedkommende har gjort for å forsøke å bli selvhjulpen.
 • Skriv ned vedkommendes fulle navn, samt fødselsdato (dag og måned, ikke år). Etter møtet går du til srs.lds.org/report og registrerer vedkommende slik instuksjonene viser.
 • Vi vil bruke heftet Min vei til selvhjulpenhet for å hjelpe deg videre på veien til selvhjulpenhet.
 • Følg innholdet i heftet.