Care este rolul episcopului?

Episcopii conduc şi coordonează eforturile episcopiei privind bizuirea pe forţele proprii prin intermediul consiliului episcopiei. Ei fac următoarele:

 1. îi învaţă pe membrii episcopiei principiile bizuirii pe forţele proprii;
 2. îndrumă eforturile privind bizuirea pe forţele proprii prin intermediul consiliului episcopiei;
 3. îi invită pe cei nevoiaşi să completeze o însărcinare din broşura Calea mea către bizuirea pe forţele proprii şi să se alăture unui grup de bizuire pe forţele proprii; le urmăreşte progresul cu regularitate;
 4. cheamă specialişti cu privire la bizuirea pe forţele proprii pentru a coordona grupuri, dacă este cazul;
 5. desfăşoară interviuri cu privire la acordarea de împrumuturi din FPE (vezi srs.lds.org/loans);
 6. trece în revistă şi acţionează conform rapoartelor la nivel de episcopie privind progresul în ceea ce priveşte bizuirea pe forţele proprii şi conform celor privind împrumuturile din FPE; episcopii nu au voie să se implice în strângerea de fonduri pentru împrumuturi din FPE;
 7. dacă este cazul, caută ajutor suplimentar din partea comitetului ţăruşului pentru bizuirea pe forţele proprii.

Cum pot folosi broşura Calea mea către bizuirea pe forţele proprii într-o adunare cu o singură persoană?

Înainte de adunarea cu acea persoană:

În timpul adunării:

 • întâmpină participanţii cu căldură; află ce au mai făcut pentru a încerca să se bizuie pe forţele proprii;
 • consemnează numele complet şi data de naştere (ziua şi luna, nu şi anul) ale participanţilor. După adunare, merge la srs.lds.org/report şi urmează instrucţiunile pentru a înregistra participanţii;
 • vom folosi broşura Calea mea către bizuirea pe forţele proprii pentru a te ajuta să înaintezi pe calea ta către bizuirea pe forţele proprii;
 • parcurge materialele din broşură.