Selvhjulpenhetssentre


Hva er selvhjulpenhetssentre?

Selvhjulpenhetssentre bemannes av misjonærer og frivillige og gir Internett-tilgang, veiledning og andre ressurser til jobbsøkere, selvstendig næringsdrivende og fremtidige studenter. Staver oppretter selvhjulpenhetssentre i Kirkens bygninger, og de er bemannet med misjonærer og frivillige. Et selvhjulpenhetssenter kan dele plass med et eksisterende slektshistorisk senter.

Tjenestetilbud

Selvhjulpenhetssentre er en ressurs som er tilgjengelig for staver og distrikt. Hvis et av Kirkens medlemmer ikke er selvhjulpen, kan biskopen eller menighetsrådet henvise vedkommende til et selvhjulpenhetssenter. Disse sentrene er steder hvor hjemvendte misjonærer, arbeidsledige eller undersysselsatte medlemmer, og andre som strever med å bli selvhjulpne, kan få hjelp.

Sentrene er også en ressurs for quorum og Hjelpeforeninger som arbeider tett med medlemmer som strever med å bli selvhjulpne. På sentrene kan medlemmene få veiledning som vil hjelpe dem å lære en praktisk fremgangsmåte for å bli selvhjulpne, så vel som læren om selvhjulpenhet.

Selvhjulpenhetssentrene tilbyr hjelp innenfor områder som:

  • Hvordan starte din egen bedrift
  • Hvordan finne lønnet arbeid
  • Hvordan få en god utdannelse
  • Personlig veiledning
  • Nettverksbygging