ศูนย์พึ่งพาตนเอง


ศูนย์พึ่งพาตนเองคืออะไร

ศูนย์พึ่งพาตนเองให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยง ตลอดจนให้แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่หางานทำ ผู้มีอาชีพอิสระ และผู้ที่คาดหวังจะเป็นนักเรียนนักศึกษา
สเตคจัดตั้งศูนย์พึ่งพาตนเองในอาคารศาสนจักร โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้สอนศาสนาและอาสาสมัคร ศูนย์พึ่งพาตนเองอาจใช้สถานที่เดียวกันกับศูนย์ประวัติครอบครัวที่มีอยู่แล้ว

บริการที่มีให้

ศูนย์พึ่งพาตนเองเป็นแหล่งช่วยสำหรับสเตคและท้องถิ่น เมื่อสมาชิกศาสนจักรพึ่งพาตนเองไม่ได้ อธิการและสภาวอร์ดสามารถแนะนำเขาหรือเธอไปที่ศูนย์พึ่งพาตนเอง ศูนย์เหล่านี้เป็นสถานที่ซึ่งผู้สอนศาสนาที่กำลังจะจบ สมาชิกที่ว่างงานหรือทำงานต่ำระดับ และคนอื่นๆ ที่กำลังประสบปัญหาเรื่องการพึ่งพาตนเองสามารถรับความช่วยเหลือได้

ศูนย์ดังกล่าวยังเป็นแหล่งช่วยสำหรับสมาชิกโควรัมและสมาคมสงเคราะห์ผู้ที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกที่กำลังประสบปัญหาเรื่องการพึ่งพาตนเอง ในศูนย์ สมาชิกได้รับการนำทางที่จะช่วยพวกเขาให้เรียนรู้ขั้นตอนที่นำไปใช้ได้เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้รวมถึงเรียนรู้หลักคำสอนเรื่องการพึ่งพาตนเอง

ศูนย์พึ่งพาตนเองให้บริการในหัวข้อต่างๆ เช่น

  • วิธีสร้างธุรกิจของท่านหรือทำให้เติบโต
  • วิธีหางาน
  • วิธีรับการศึกษาที่ดี
  • ที่ปรึกษาส่วนตัว
  • โอกาสสำหรับเครือข่าย