Përse Dhurimi Juaj Ka Rëndësi

Që kur Fondi i Qarkullueshëm Arsimor u njoftua më 31 mars 2001, ai ka bekuar shumë jetë:

  • Mbi 64.000 pjesëmarrës në mbi 63 vende
  • 47% burra, 53% gra, 35% të martuar
  • 2.8 vjet mesatarisht për ta përfunduar arsimimin
  • Një rekord prej 6.000 huash u miratuan në 2014-ën
  • Qindra mijë kanë dhuruar për ta bërë atë të mundur

Si të Dhuroni

“Atje ku ka varfëri të shtrirë gjerësisht midis njerëzve tanë, ne duhet të bëjmë gjithçka mundemi për t’i ndihmuar ta ngrenë veten, ta krijojnë jetën e tyre mbi një themel mbështetjeje te vetja që mund të arrihet nëpërmjet trajnimit. Arsimimi është çelësi për te mundësia” (Gordon B. Hinckley, “The Perpetual Education Fund”, Ensign, maj 2001, f. 53).

Dhuroni Tani

“Disa kanë dhënë tashmë shuma mjaft domethënëse. … Por ne kemi nevojë për shumë më tepër. Ne i ftojmë të tjerët që dëshirojnë të japin ndihmesë, që ta bëjnë këtë” (Gordon B. Hinckley, “The Perpetual Education Fund”, Ensign, maj 2001, f. 53).


Dhurime në Përkujtim

Disa njerëz i nderojnë të dashurit e tyre që kanë vdekur, duke bërë një dhurim në vend të luleve. Ju mund ta bëni dhurimin tuaj në internet, ose të vendosni një hallkë lidhëse dhurimi “në kujtim”, në një nekrologji në gazetë duke përdorur hallkën lidhëse http://give.lds.org/pef.

Për pyetje, komunikoni me nr. +1 801 422-4444