Hvorfor ditt bidrag har betydning

Siden Det vedvarende utdannelsesfond ble annonsert 31. mars 2001, har det velsignet mange:

  • Over 64 000 deltakere i over 63 land
  • 47% menn, 53% kvinner, 35% gift
  • 2,8 år i gjennomsnittlig utdannelsesforløp
  • Rekordmange 6 000 nye lån ble godkjent i 2014
  • Hundrevis av tusener har bidratt til å gjøre det mulig

Slik bidrar du

"Der det er utbredt fattigdom blant vårt folk, må vi gjøre alt vi kan for å hjelpe dem til å løfte seg selv, til å etablere sitt liv på den selvhjulpenhet som kommer av opplæring. Utdannelse er nøkkelen til muligheter" (Gordon B. Hinckley, "Det vedvarende utdannelsesfond,"Ensign,mai 2001, 53).

Gi et bidrag nå

"Noen har allerede gitt betydelige beløp, ...men vi trenger mye mer. Vi inviterer andre som ønsker å bidra til å gjøre det" (Gordon B. Hinckley, "Det vedvarende utdannelsesfond," Ensign,mai 2001, 53).


Donasjoner til minne om

Noen ærer sine kjære som har gått bort ved å gjøre en donasjon i stedet for blomster. Du kan gi ditt bidrag på Internett eller sette en "til minne om" donasjons-lenke i en nekrolog i avisen ved å bruke http://give.lds.org/pef lenken.

Ved spørsmål, kontakt +1 (801) 422-4444.