บริจาค


เหตุใดการบริจาคของท่านจึงสำคัญ

ตั้งแต่มีการประกาศเรื่องกองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษาในวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2001 กองทุนดังกล่าวเป็นพรให้กับหลายๆ ชีวิต

  • มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 64,000 คนในมากกว่า 63 ประเทศ
  • ชาย 47% หญิง 53% แต่งงานแล้ว 35%
  • เวลาเฉลี่ยในการสำเร็จการศึกษาคือ 2.8 ปี
  • มีการกู้ยืมใหม่ถึง 6,000 ครั้งที่ได้รับอนุมัติในปี 2014
  • ผู้คนหลายแสนคนบริจาคเงินเพื่อทำให้กองทุนนี้เป็นไปได้

วิธีบริจาค

“ที่ใดที่มีความยากจนในบรรดาผู้คนของเรา เราต้องทำจนสุดความสามารถเพื่อช่วยให้เขายกระดับตนเอง และวางชีวิตไว้บนรากฐานของการพึ่งพาตนเองอันเกิดจากการฝึกฝน การศึกษาเป็นกุญแจไขสู่โอกาส” (กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์, “กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา,” เลียโฮนา, ก.ค. 2001, 74)

บริจาคเดี๋ยวนี้

“บางคนได้มอบเงินจำนวนมาก … แต่เรายังต้องการอีกมาก เราเชื้อเชิญผู้ที่ประสงค์จะบริจาคให้ทำเช่นเดียวกัน” (กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์, “กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา,” เลียโฮนา, ก.ค. 2001, 74)


การบริจาคในความระลึกถึง

บางคนให้เกียรติคนที่พวกเขารักซึ่งเสียชีวิตไปแล้วโดยการบริจาคเป็นดอกไม้แทน ท่านสามารถทำการบริจาคทางออนไลน์ได้หรือใส่ลิงก์การบริจาค “ในความระลึกถึง” ในข่าวมรณกรรมในหนังสือพิมพ์โดยใช้ลิงก์็ http://give.lds.org/pef

สำหรับคำถาม ติดต่อ +1 (801) 422-4444