Ryhmän avustaminen


Miksi tehtävälläsi on merkitystä

Kiitos halukkuudestasi palvella avustajana. Pyrkimyksesi luoda Pyhälle Hengelle otollinen ilmapiiri ja auttaa ryhmän jäseniä noudattamaan aineiston ohjeita vaikuttaa suuresti kunkin osallistujan saamaan kokemukseen. Huomaat osallistujien elämän muuttuvan, kun he tavoittelevat, kuuntelevat ja noudattavat Pyhän Hengen ohjausta tullakseen hengellisesti ja ajallisesti omavaraisemmiksi.

Mitä ryhmän jäsenet tekevät?

Kokouksissa ryhmän jäsenet sitoutuvat toimimaan. He oppivat tekemään asioita, jotka johdattavat heidät omavaraisuuteen, ja toteuttavat niitä. He tekevät sitoumuksia, auttavat toisiaan pitämään nuo sitoumukset ja raportoivat edistymisestään. Koska ryhmä toimii neuvostona, on tärkeää, että jäsenet tulevat kokouksiin säännöllisesti ja täsmällisesti.

Mitä avustaja tekee?

Tarkoituksesi on auttaa ryhmän jäseniä oppimaan, kuinka he voivat auttaa itseään. Avustajat eivät ole liike-elämän, työnvälityksen, koulutuksen eivätkä opetuksen asiantuntijoita. Sinä et johda etkä opeta ryhmää. Sinä yksinkertaisesti autat ryhmää noudattamaan täsmällisesti aineistossa olevia ohjeita. Tavallisesti ryhmän kokouksissa avustaa omavaraisuusasiantuntija; tarvittaessa ryhmän jäseniä voi kuitenkin muutaman viikon kuluttua pyytää toimimaan avustajina.

Noudata viittä avainasiaa, jotka johtavat menestyksekkäisiin kokouksiin

Luo Hengelle otollinen ilmapiiri; kehota ryhmän jäseniä tavoittelemaan Hengen vaikutusta

 • Auta ryhmän jäseniä oppiessaan ja toimiessaan osoittamaan uskoa.
 • Tee joka viikko konkreettisia asioita luodaksesi Hengelle otollisen ilmapiirin.

Keskity sitoutumiseen, toimintaan ja tuloksiin

 • Auta ryhmän jäseniä pitämään toisiaan tilivelvollisina.
 • Ylistä viikoittaisia onnistumisia ja keskity tuloksiin.

Luota aineistoon ja noudata kaikkia vaiheita

 • Istu ryhmään kuuluvien joukossa; älä seiso; älä ”opeta”.
 • Anna ryhmän jäsenten hoitaa puhuminen ja vastaa kysymyksiin. Ryhmässä on suurta voimaa – anna heidän auttaa toisiaan.
 • Luo turvallinen ympäristö, jossa kaikki voivat oppia sekä epäonnistumisista että onnistumisista.
 • Auta huonosti lukevia ja niitä, joilla on vaikeuksia kielen kanssa.
 • Valmista kykeneviä ryhmän jäseniä ryhtymään avustajiksi. Anna heille tehtäväksi johtaa tiettyjä osioita. He voivat avustaa kokouksessa, jos et pääse paikalle.

Hallitse ajankäyttö

 • Kannusta jäseniä saapumaan paikalle 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Aloita kokous ajallaan. Odota täsmällisyyttä ja kiitä siitä.
 • Pyydä jotakuta seuraamaan kuhunkin osioon käyttämäänne aikaa laittamalla ajastin päälle puhelimestaan tai muusta laitteesta.
 • Vältä pitkiä kertomuksia, väittelyä tai asiaankuulumattomia mielipiteitä.
 • Jätä aina loppuun aikaa ”Pohtikaa” ja ”Sitoutukaa” -osioihin.

Innosta muita

 • Kehu, kun ihmiset pitävät sitoumuksensa.
 • Kehu ja kannusta, kun ryhmän jäsenet kertovat onnistumisesta tai kun he ovat saaneet tehtyä vaikeita asioita.
 • Muutaman kerran joka kokouksessa pyydä kaikkia nousemaan ylös ja tekemään jotakin aktiivista, kuten ”nopeusharjoitus” tai jokin muu ryhmätoiminta.
 • Auta kaikkia osallistumaan. Älä anna yhden henkilön dominoida.

 

Oppikirjat