การเป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่ม


เหตุใดบทบาทของท่านจึงสำคัญ

ขอบคุณสำหรับความเต็มใจของท่านในการรับใช้เป็นวิทยากรกระบวนการ ความพยายามของท่านในการเชื้อเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์และช่วยสมาชิกกลุ่มทำตามเนื้อหาจะมีผลอย่างยิ่งต่อประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมแต่ละคน ท่านจะเห็นชีวิตของผู้มีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพวกเขาแสวงหา ฟัง และทำตามการนำทางของพระวิญญาณบริสุืทธิ์เพื่อจะพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นทั้งทางวิญญาณและทางโลก

สมาชิกกลุ่มทำอะไร

ในการประชุม สมาชิกกลุ่มให้คำมั่นสัญญาที่จะทำ พวกเขาเรียนรู้และฝึกหัดทำสิ่งที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง พวกเขาทำคำมั่นสัญญา ช่วยกันรักษาคำมั่นสัญญาเหล่านั้น และรายงานความก้าวหน้าของพวกเขา เพราะกลุ่มทำงานแบบสภา จึงสำคัญที่สมาชิกต้องเข้าร่วมประชุมเป็นประจำและตรงเวลา

วิทยากรกระบวนการทำอะไร

จุดประสงค์ของท่านคือช่วยสมาชิกกลุ่มเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตนเอง วิทยากรกระบวนการไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ การหางาน การศึกษา หรือการสอน ท่านไม่นำหรือสอนกลุ่ม ท่านเพียงแต่ช่วยให้กลุ่มทำตามเนื้อหาที่เขียนไว้ ตามที่ปฏิบัติมาผู้เชี่ยวชาญด้านการพึ่งพาตนเองจะเป็นวิทยากรกระบวนการให้กลุ่มการประชุม แต่สมาชิกกลุ่มอาจได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรกระบวนการเมื่อผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์หากจำเป็น

ฝึกหัดหลักสำคัญห้าประการสำหรับการประชุมที่ประสบความสำเร็จ

อัญเชิญพระวิญญาณ เชื้อเชิญให้สมาชิกกลุ่มแสวงหาพระวิญญาณ

 • ช่วยสมาชิกกลุ่มใช้ศรัทธาขณะที่พวกเขาเรียนรู้และปฏิบัติ
 • ก้าวอย่างเฉพาะเจาะจงในแต่ละสัปดาห์เพื่ออันเชิญพระวิญญาณ

มุ่งเน้นที่คำมั่นสัญญา การกระทำ และผลลัพธ์

 • ช่วยสมาชิกกลุ่มให้พวกเขาช่วยกันรับผิดชอบ
 • เฉลิมฉลองความสำเร็จประจำสัปดาห์และมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

วางใจในเนื้อหาและทำตามขั้นตอน

 • นั่งลงกับกลุ่ม อย่ายืน อย่า “สอน”
 • ให้สมาชิกกลุ่มเป็นคนพูดและตอบคำถาม มีพลังอันยิ่งใหญ่ในกลุ่ม—ให้พวกเขาช่วยเหลือกันและกัน
 • สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จากทั้งความล้มเหลวและความสำเร็จ
 • ช่วยคนที่อ่านหนังสือไม่เก่งและคนที่มีความยากลำบากด้านภาษา
 • เตรียมสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถสำหรับเป็นวิทยากรกระบวนการ มอบหมายให้พวกเขานำบางส่วน พวกเขาอาจเป็นวิทยากรกระบวนการประชุมได้ถ้าท่านไม่อยู่

บริหารเวลา

 • กระตุ้นให้สมาชิกมาถึงก่อนเวลา 10 นาที เริ่มการประชุมตรงเวลา คาดหวังและชื่นชมการเข้าร่วมประชุมตรงเวลา
 • ให้ใครคนหนึ่งตั้งจับเวลาในโทรศัพท์หรือเครื่องจับเวลาอื่นๆ ที่มีสำหรับแต่ละส่วน
 • หลีกเลี่ยงเรื่องราวที่ยาว การโต้เถียง หรือความเห็นที่ไม่ช่วยอะไร
 • จงหาเวลาในตอนท้ายเสมอสำหรับหมวด “ไตร่ตรอง” และ “ให้คำมั่น”

เพิ่มความกระฉับกระเฉง

 • ชมเชยเมื่อผู้คนรักษาคำมั่นสัญญา
 • ให้กำลังใจเมื่อสมาชิกกลุ่มรายงานความสำเร็จหรือทำสิ่งที่ยากสำเร็จ
 • ในหลายๆ ครั้งในระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง ให้ทุกคนยืนขึ้นและทำบางสิ่งที่กระฉับกระเฉง เช่น “ฝึกหัดความเร็ว” หรือกิจกรรมกลุ่มอื่นๆ
 • ช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วม อย่าให้คนเดียวทำทุกอย่าง

 

คู่มือ