Kuinka se tapahtuu?


Joukossamme on paljon apua tarvitsevia. Monilta puuttuu kyky ”huolehtia omista ja perheen hengellisistä ja ajallisista elämän perustarpeista” (Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa, 2010, 6.1.1). Nykyajan profeettamme ovat neuvoneet: ”Omavaraisuus on työmme tulosta, ja se on yhdistävä tekijä kaikille muille huoltotyön menetelmille. – – ’Tehkäämme työtä saadaksemme sen, mitä tarvitsemme. Olkaamme omavaraisia ja riippumattomia. Pelastusta ei voi saavuttaa minkään muun periaatteen nojalla.’” (Thomas S. Monson [lainaten Marion G. Romneyn sanoja], ”Yksilöä ja perhettä koskevan huoltotyön pääperiaatteet”, Valkeus, helmikuu 1987, s. 3.)

Seuraavat omavaraisuuspalvelujen tarjoamat vaiheet voivat auttaa sinua polullasi kohti hengellistä ja ajallista omavaraisuutta.

 

1. Arvioin tarpeeni

Asetan omavaraisuuteni tulotavoitteen ja hengelliset tavoitteeni.

 

2. Valitsen polkuni

Päätän, kuinka aion tulla omavaraiseksi.
 

 

3. Liityn ryhmään

Vahvistan hengellisiä tapoja ja käytännön taitoja kolmen kuukauden ajan:

– perustan liikeyrityksen ja laajennan liiketoimintaa
– hankin paremman työpaikan tai
– määrittelen, mitä taitoja tarvitsen, ja laadin koulutussuunnitelman.

 

4. Jatkan työskentelyä

– työskentelen edelleen tullakseni omavaraiseksi
– palvelen muita ja autan heitä edistymään.