Hvordan fungerer det?


Det er store behov blant oss. Selvhjulpenhet er “evnen, viljen og innsatsen vi gjør for å sørge for livets åndelige og timelige nødvendigheter for oss selv og vår familie” (Håndbok 2: Kirkens administrasjon [2010], 6.1.1). Våre profeter i moderne tid har gitt oss råd: “Selvhjulpenhet er et produkt av vårt arbeid og underbygger alt annet i velferdsarbeidet. ‘La oss arbeide for det vi trenger. La oss være selvhjulpne og uavhengige. Frelse kan ikke oppnås gjennom noe annet prinsipp’” (Thomas S. Monson [sitat fra Marion G. Romney], “Retningsgivende prinsipper for personlig velferd og velferd i familien,” Lys over Norge, feb. 1987, 2).

Følgende trinn, beskrevet av selvhjulpenhetstjenesten, kan hjelpe deg på veien mot åndelig og timelig selvhjulpenhet.

 

1. Vurdere mine behov

Fastsette mitt inntektsmål for å bli selvhjulpen og mine åndelige mål.

 

2. Velg min vei

Bestemme meg for hvordan jeg skal bli selvhjulpen.
 

 

3. Delta i en gruppe

Utvikle åndelige vaner og praktiske ferdigheter på 90 dager:

Starte og utvikle et nytt firma,
finne en bedre jobb, eller
finne frem til nødvendige ferdigheter og legge en plan for utdannelse.

 

4. Fortsette å handle

Fortsette å arbeide for å bli selvhjulpen.
Utføre tjeneste for andre og hjelpe dem å utvikle seg.