Există multe nevoi în rândul nostru. Multora le lipseşte abilitatea „de a satisface nevoile spirituale şi materiale [personale] şi ale familiei” (Manualul 2 – Administrarea Bisericii [2010], 6.1.1). Profeţii din zilele noastre ne-au sfătuit: „Bizuirea pe forţele proprii este un rezultat al muncii noastre şi susţine toate celelalte practici de asigurare a bunăstării… «Să muncim pentru ceea ce ne trebuie. Să ne bizuim pe forţele proprii şi să fim independenţi. Salvarea nu poate fi dobândită pe baza niciunui alt principiu»” (Thomas S. Monson [citându-l pe Marion G. Romney], „Guiding Principles of Personal and Family Welfare”, Ensign, sept. 1986, p. 3).

Următorii paşi, oferiţi de către serviciile pentru sprijinirea bizuirii pe forţele proprii, te pot ajuta pe calea ta către bizuirea pe forţele proprii din punct de vedere spiritual şi temporal.

 

1. Îmi evaluez nevoile

Îmi stabilesc obiectivul privind venitul care să facă posibilă bizuirea pe forţele proprii şi obiectivele spirituale.

 

2. Îmi aleg calea

Hotărăsc cum voi ajunge să mă bizui pe forţele proprii.
 

 

3. Mă alătur unui grup

Dezvolt obiceiuri spirituale şi îndemânări practice în termen de 90 de zile:

- încep şi dezvolt o afacere;
- găsesc un loc de muncă mai bun sau
- identific abilităţile necesare şi elaborez un plan privind dobândirea unei educaţii.

 

4. Continui să acţionez

  - lucrez în continuare pentru a ajunge să mă bizui pe forţele proprii;
  - le slujesc altora şi îi ajut să progreseze.