Oppikirjat


Oppikirjoja, videoita ja koulutusta voi ladata tältä sivustolta, ja ne ovat katsottavissa myös Evankeliumiaiheisen kirjaston mobiilisovelluksella. Oppikirjoja on saatavana myös kirkon jakelukeskuksissa.


Johtajan opas

Lataa PDF-tiedosto

Tämä kirjanen on laadittu pappeusjohtajien avuksi, kun he käyttävät avaimiaan, ottavat käyttöön näitä uusia apuvälineitä ja auttavat jäseniä auttamaan itseään kohti omavaraisuutta.


RYHMIEN AVUSTAMINEN

Lataa PDF-tiedosto


Polkuni kohti omavaraisuutta

Lataa PDF-tiedosto

Vaarnat tai seurakunnat järjestävät säännöllisiä Polkuni kohti omavaraisuutta -tilaisuuksia. Nämä tilaisuudet johtavat jäseniä polulle kohti omavaraisuutta auttamalla heitä ymmärtämään omavaraisuuden merkityksen, arvioimaan senhetkisen omavaraisuutensa tason, päättämään, mitä taitoja tai tuloja tarvitaan ajallisesti omavaraiseksi tulemiseen, ja valitsemaan omavaraisuusryhmän, joka auttaa heitä saavuttamaan tuon tavoitteen. Polkuni kohti omavaraisuutta -työkirja auttaa tässä prosessissa. Polkuni kohti omavaraisuutta -kirjasta voidaan myös tehdä omin neuvoin, yhdessä pappeusjohtajan tai omavaraisuusasiantuntijan kanssa tai omavaraisuuskeskuksessa.


Perustukseni

Lataa PDF-tiedosto

Perustukseni-kirjasen tarkoituksena on auttaa kirkon jäseniä oppimaan uskon, koulutuksen, ahkeran työnteon ja Herraan turvaamisen periaatteita ja toteuttamaan niitä käytännössä. Näiden periaatteiden omaksuminen ja niiden mukaan eläminen mahdollistaa sen, että voitte saada enemmän Herran lupaamia ajallisia siunauksia.


Oman liikeyrityksen aloittaminen ja liiketoiminnan laajentaminen

Lataa PDF-tiedosto

Tämä omavaraisuusryhmä opettaa sinua tekemään viisaita liike-elämän päätöksiä, kun perustat yrityksen tai laajennat sitä. Tämän ryhmän tavoitteena ei ole vain auttaa sinua liiketoiminnassa; sen tavoitteena on myös auttaa sinua olemaan kuuliaisempi ja luottamaan enemmän Herraan ja saamaan Hänen lupaamansa ajallisen ja hengellisen omavaraisuuden siunaukset. Jäsenet harjoittelevat omassa yrityksessä tarvittavia tärkeitä liiketoiminnan periaatteita kuten kirjanpito, markkinointi ja rahavarojen käyttö.


Työnhakuni

Lataa PDF-tiedosto

Tämä omavaraisuusryhmä auttaa jäseniä oppimaan parhaan tavan löytää työpaikka ja menestyä siinä. Ryhmän jäsenet etsivät hyviä työtilaisuuksia ja harjoittelevat verkostoitumista, itsensä esittelemistä vakuuttavasti, haastatteluihin valmistautumista ja työssä menestymistä. Tämän ryhmän tavoitteena ei ole vain auttaa sinua löytämään työpaikka; sen tavoitteena on myös auttaa sinua olemaan kuuliaisempi ja luottamaan enemmän Herraan ja saamaan Hänen lupaamansa ajallisen ja hengellisen omavaraisuuden siunaukset.


Koulutusta paremman työn saamiseksi

Lataa PDF-tiedosto

Ryhmän jäsenet määrittelevät työpaikan, joka auttaa heitä tulemaan omavaraisiksi. He löytävät haluamansa oppilaitoksen tai koulutusohjelman, joka johtaa kyseiseen työpaikkaan. Ryhmän jäsenet oppivat myös opiskelutaitoja, jotka auttavat heitä menestymään opinnoissaan, ja valmistautuvat hankkimaan jatkuvan koulutusrahaston lainan, jos se on tarkoituksenmukaista. Tämän ryhmän tavoitteena ei ole vain auttaa sinua valmistautumaan opiskeluun ja menestymään siinä; sen tavoitteena on myös auttaa sinua olemaan kuuliaisempi ja luottamaan enemmän Herraan ja saamaan Hänen lupaamansa ajallisen ja hengellisen omavaraisuuden siunaukset.


Kuinka omavaraisuusaineistoa ladataan (PDF-tiedostot)

Omavaraisuus-työkirjat ovat saatavissa PDF-muodossa. Aineiston katsomiseen tai tulostamiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader tai Mac-tietokoneen käyttäjille Preview. Voit ladata Acrobat Readerin ilmaiseksi menemällä Adoben verkkosivustolle. Ladataksesi PDF-tiedoston napsauta työkirjaa, jonka haluat ladata, ja tallenna se tietokoneellesi.