Håndbøker


Håndbøker, videoer, og øvelser kan lastes ned fra denne websiden eller sees på Gospel Library mobilapp. Håndbøker er også tilgjengelig på Kirkens distribusjonssentre.


Veiledning for ledere

Last ned PDF

Dette heftet er utviklet for å hjelpe prestedømsledere når de utøver sine nøkler, anvender disse nye verktøyene og hjelper medlemmene å hjelpe seg selv i retning selvhjulpenhet.


TILRETTELEGGERE

Last ned PDF


Min vei til selvhjulpenhet

Last ned PDF

Staver eller menigheter holder regelmessige Min vei til selvhjulpenhet-andakter. Denne andakten får medlemmer inn på veien til selvhjulpenhet ved å hjelpe dem å forstå den doktrinære betydningen av selvhjulpenhet, vurdere sin nåværende grad av selvhjulpenhet, finne ut hvilke ferdigheter og hvilken inntekt som trengs for å bli timelig selvhjulpen, og velge den selvhjulpenhetsgruppen som vil hjelpe dem å nå dette målet. Arbeidsboken Min vei til selvhjulpenhet tilrettelegger for denne prosessen. Min vei til selvhjulpenhet kan også brukes av den enkelte, sammen med en prestedømsleder, sammen med en spesialist på selvhjulpenhet eller ved et selvhjulpenhetssenter.


Min grunnvoll

Last ned PDF

Min grunnvoll, har blitt utarbeidet for å hjelpe medlemmer av Kirken å lære og omsette i praksis prinsippene tro, utdannelse, hardt arbeid og tillit til Herren. Å akseptere og etterleve disse prinsippene vil gjøre deg bedre i stand til å motta de timelige velsignelsene Herren lover.


Starte og utvikle eget firma

Last ned PDF

Denne selvhjulpenhetsgruppen vil hjelpe deg å lære å ta kloke avgjørelser når du skal starte eget firma. Gruppens mål er ikke bare å hjelpe deg med din egen virksomhet, den skal også hjelpe deg å handle i større lydighet og tro på Herren og motta de timelige og åndelige velsignelser han har lovet. De øver på viktige prinsipper for selvstendig næringsvirksomhet, som regnskapsførsel, markedsføring og pengeforvaltning.


Min jobbsøking

Last ned PDF

Denne selvhjulpenhetsgruppen hjelper medlemmene å forstå den beste måten de kan finne en jobb og lykkes i den. Gruppemedlemmene finner gode jobbmuligheter og øver på nettverksbygging, å presentere seg på en overbevisende måte, å forberede seg til intervjuer og å utmerke seg i jobben. Gruppens mål er ikke bare å hjelpe deg å finne en jobb, den skal også hjelpe deg å handle i større lydighet og tro på Herren og motta de timelige og åndelige velsignelser han har lovet.


Utdannelse for bedre arbeid

Last ned PDF

Gruppemedlemmene finner frem til arbeid som vil hjelpe dem å bli selvhjulpne. De finner den anbefalte skolen eller kurset som fører til den jobben. Gruppens medlemmer lærer også studieteknikker for å lykkes i sin utdannelse og som forberedelse til et mulig lån fra Det vedvarende utdannelsesfond. Gruppens mål er ikke bare å hjelpe deg å lykkes med utdannelsen, den skal også hjelpe deg å handle i større lydighet og tro på Herren og motta de timelige og åndelige velsignelser han har lovet.


Hvordan laste ned selvhjulpenhetsmateriell (PDF filer)

Arbeidsboken til selvhjulpenhet er tilgjengelig i PDF format. Adobe Acrobat Reader, eller Preview for Mac users, er påkrevd for å se eller skrive ut materiellet. For å laste ned Acrobat Reader gratis, gå til Adobe website. For å laste ned en PDF fil, klikk på den håndboken du vil laste ned, deretter lagrer du den på din datamaskin.