Çfarë është Lista e Parapëlqimeve e FQA-së?


Lista e Parapëlqimeve e FQA-së është një listë punësh të mira në zonën tuaj dhe e programeve dhe shkollave vendore që çojnë drejt këtyre punëve. Lista e Parapëlqimeve e FQA-së ju ndihmon duke siguruar që të fitoni aftësitë dhe trajnimin që kërkohen nga ekonomia vendore.

Huatë nga FQA-ja miratohen vetëm për programe dhe shkolla që gjenden në Listën e Parapëlqimeve të FQA-së. Kjo listë është përgatitur nga Qendra juaj vendore për Mbështetjen te Vetja tuaj dhe është në dispozicion duke nënshkruar hyrjen këtu.