Što je Pretpostavljeni popis TOF–a?


Pretpostavljeni popis TOF–a je popis dobrih poslova u vašem području te mjesnih programa i škola koji će dovesti do ovih poslova. Pretpostavljeni popis TOF–a pomaže vam pobrinuti se da stječete tražene vještine i obuku u vašoj mjesnoj ekonomiji.

Zajmovi iz TOF–a odobreni su samo za programe i škole koji se nalaze ne Pretpostavljenom popisu TOF–a. Ovaj popis priprema vaš mjesni centar za samodostatnost, a dostupan je prijavom ovdje.