Hva er DVU Anbefalt liste?


DVU Anbefalt liste er en liste over gode jobber i ditt område, og lokale kurs og skoler som vil kvalifisere til disse jobbene. DVU Anbefalt liste vil hjelpe deg ved å sikre at du tilegner deg utdannelse og erfaring som det er etterspørsel etter i samfunnet der du bor.

DVU lån blir bare godkjent for kurs og skoler som finnes på DVU Anbefalt liste. Denne listen blir utarbeidet av ditt lokale selvhjulpenhetssenter og blir tilgjengelig ved å logge inn her.