อะไรคือรายการ กตศ. ที่เลือก


รายการ กตศ. ที่เลือกคือรายการของงานที่ดีในพื้นที่ของท่านและโปรแกรมกับโรงเรียนในท้องที่ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้งานเหล่านี้ รายการ กตศ. ที่เลือกช่วยท่านโดยทำให้แน่ใจว่าท่านได้รับทักษะและการอบรมในสิ่งที่เป็นที่ต้องการในเศรษฐกิจของท้องที่

เงินกู้ กตศ. จะได้รับอนุมัติสำหรับโปรแกรมและโรงเรียนที่มีอยู่ในรายการ กตศ. ที่เลือกเท่านั้น รายการนี้จัดเตรียมโดยศูนย์พึ่งพาตนเองในท้องที่ของท่านและมีให้โดยลงชื่อเข้าใช้ ที่นี่