Omavaraisuuden periaatteet


Mitä omavaraisuus on?

”Omavaraisuus on kyky, sitoumus ja pyrkimys huolehtia omista ja perheen hengellisistä ja ajallisista elämän perustarpeista” (Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa, 2010, 6.1.1).

Presidentti Thomas S. Monson on neuvonut: ”[Omavaraisuus] on olennaisen tärkeä osa niin hengellistä kuin ajallistakin hyvinvointiamme” (”Yksilöä ja perhettä koskevan huoltotyön pääperiaatteet”, Valkeus, helmikuu 1987, s. 3).

Kuinka omavarainen olet? Ota selville ennen kuin alat auttaa muita. Täytä työkirja Polkuni kohti omavaraisuutta.


12 omavaraisuuden periaatetta

Herra on julistanut: ”Minun tarkoitukseni on huolehtia pyhistäni” (OL 104:15). Tämä ilmoitus on Herran lupaus siitä, että Hän antaa ajallisia siunauksia ja avaa tien omavaraisuuteen. Hän on julistanut myös: ”Se täytyy tehdä minun omalla tavallani” (OL 104:16). Saadaksemme omavaraisuuden siunaukset meidän täytyy hyväksyä mm. seuraavat omavaraisuuden periaatteet ja elää niiden mukaan:

 1. Osoita uskoa Jeesukseen Kristukseen (OL 104:15).
 2. Käytä aikaa viisaasti (Alma 34:32).
 3. Ole kuuliainen (OL 130:20–21).
 4. Hallitse rahankäyttöä (OL 104:78).
 5. Työ: ota vastuuta (OL 42:42; 2. Nefi 2:16, 26).
 6. Ratkaise ongelmia (Et. 2:18–19, 23; 3:1, 4).
 7. Olkaa yhtä, työskennelkää yhdessä (Moos. 7:18; OL 104:15–17).
 8. Kommunikoi: pyydä ja kuuntele (OL 8:2).
 9. Ole sinnikäs (Hepr. 12:1; OL 58:4).
 10. Osoita nuhteettomuutesi (Moosia 4:28; Job 27:5; UK 13).
 11. Etsi tietoa ja hanki koulutusta (OL 88:118–119).
 12. Keskity, ota vastaan toimitukset (OL 84:20; OL 136:4; 1. Nefi 18:2–3).

Näitä periaatteita opetetaan täydellisemmin kirjasessa Perustukseni – periaatteita, taitoja, tapoja. Kehotamme sinua tutkimaan niitä uutterasti ja soveltamaan niitä käytäntöön sekä opettamaan niitä perheellesi. Kun teet niin, saat siunauksia elämässäsi. Opit, kuinka toimia polullasi kohti suurempaa omavaraisuutta.