Načela samodostatnosti


Što je samodostatnost?

»Samodostatnost je sposobnost, predanost i nastojanje da se osiguraju duhovne i životne potrepštine za sebe i obitelj« (Handbook 2: Administering the Church [2010.], 6.1.1).

Predsjednik Thomas S. Monson je savjetovao: »[Samodostatnost] je suštinski element naše duhovne, kao i vremenite dobrobiti« (»Guiding Principles of Personal and Family Welfare«, Ensign, rujan 1986., 3).

Koliko ste samodostatni? Otkrijte prije nego što počnete pomagati drugima. Ispunite radnu knjigu Moj put do samodostatnosti.


12 načela samodostatnosti

Gospodin je izjavio: »Namjera je moja pobrinuti se za svece svoje« (NiS 104:15). Ova je objava obećanje da će Gospodin priskrbiti vremenite blagoslove i otvoriti vrata samodostatnosti. Također je izjavio da »treba po [njegovom] učiniti« (NiS 104:16). Kako bismo primili blagoslove samodostatnosti, moramo prihvatiti načela samodostatnosti i živjeti po njima, a to uključuje sljedeće:

 1. primjenjivati vjeru u Isusa Krista (NiS 104:15)
 2. mudro koristiti vrijeme (Alma 34:32)
 3. biti poslušan (NiS 130:20–21)
 4. upravljati novcem (NiS 104:78)
 5. Rad: preuzeti odgovornost (NiS 42:42; 2. Nefi 2:16, 26)
 6. rješavati probleme (Eter 2:18–19, 23; 3:1, 4)
 7. postati jedno, raditi zajedno (Mojsije 7:18; NiS 104:15–17)
 8. komunicirati: moliti i slušati (NiS 8:2)
 9. ustrajati (Hebrejima 12:1; NiS 58:4)
 10. pokazati poštenje (Mosija 4:28; Job 27:5; Članci vjere 1:13)
 11. tražiti spoznaju i obrazovanje (NiS 88:118–119)
 12. ostati na zadatku, primiti uredbe (NiS 84:20; NiS 136:4; 1. Nefi 18:2–3)

Ova se načela potpunije naučavaju u priručniku Moj temelj: Načela, vještine, navike. Pozivamo vas da ih marljivo proučavate i primjenjujete te da ih podučavate svojoj obitelji. Dok činite tako, vaš će život biti blagoslovljen. Naučit ćete kako djelovati na svom putu prema većoj samodostatnosti.