Principiile bizuirii pe forţele proprii


Ce este bizuirea pe forţele proprii?

„Bizuirea pe forţele proprii este capacitatea, angajamentul şi efortul de a satisface nevoile spirituale şi materiale ale dumneavoastră şi ale familiei” (Manualul 2: Administrarea Bisericii [2010], 6.1.1).

Preşedintele Thomas S. Monson ne-a sfătuit: „[Bizuirea pe forţele proprii] este… un element esenţial atât al bunăstării noastre spirituale, cât şi al celei temporale” („Guiding Principles of Personal and Family Welfare”, Ensign, sept. 1986, p. 3).

Cât de mult te bizui pe forţele proprii? Află înainte de a începe să-i ajuţi pe alţii. Completează îndrumarul Calea mea către bizuirea pe forţele proprii.


12 principii privind bizuirea pe forţele proprii

Domnul a declarat: „Scopul Meu este să am grijă de sfinţii Mei” (D&L 104:15). Această revelaţie este o promisiune că Domnul va oferi binecuvântări temporale şi va înlesni calea către bizuirea pe forţele proprii. Domnul a declarat, de asemenea: „Trebuie făcut în felul Meu propriu” (D&L 104:16). Pentru a primi binecuvântările bizuirii pe forţele proprii, trebuie să acceptăm şi să trăim potrivit principiilor bizuirii pe forţele proprii de mai jos.

 1. Exercită credinţă în Isus Hristos. (D&L 104:15)
 2. Foloseşte timpul cu înţelepciune. (Alma 34:32)
 3. Fii supus. (D&L 130:20-21)
 4. Gestionează banii. (D&L 104:78)
 5. Munceşte: asumă-ţi responsabilitatea. (D&L 42:42; 2 Nefi 2:16, 26)
 6. Rezolvă problemele. (Eter 2:18-19, 23; 3:1, 4)
 7. Deveniţi una, lucraţi împreună. (Moise 7:18; D&L 104:15-17)
 8. Comunică: solicită şi ascultă. (D&L 8:2)
 9. Perseverează. (Evrei 12:1; D&L 58:4);
 10. Dă dovadă de integritate. (Mosia 4:28; Iov 27:5; Articolele de credinţă 1:13)
 11. Caută să înveţi şi să dobândeşti mai multă educaţie. (D&L 88:118-119)
 12. Concentrează-te asupra sarcinii, primeşte rânduieli. (D&L 84:20; D&L 136:4; 1 Nefi 18:2-3)

Aceste principii sunt dezvoltate mai mult în broşura Temelia mea: principii, îndemânări, obiceiuri. Te invităm să le studiezi, să le pui în practică în mod sârguincios şi să le predai familiei tale. Făcând astfel, viaţa ta va fi binecuvântată. Vei învăţa cum să acţionezi pe calea ta către o mai mare bizuire pe forţele proprii.