Medlemmer kan logge inn på:

  • Søk om DVU-Lån
  • Se status på lånesøknaden
  • Forny et eksisterende lån
  • Forespørsel om utbetaling
  • Se status på utbetalingsforespørsel
  • Foreta en innbetaling
  • Tilgang til og skriv ut DVU Anbefalt liste
  • Be om et insentiv

Tilretteleggere av grupper kan få tilgang til DVU Anbefalt liste.

Registrerte DVU Låneforvaltere kan logge inn for å få tilgang til informasjon om de studentene de hjelper.

Logg inn