Vaarnan omavaraisuuskomitea


Mikä on vaarnan omavaraisuuskomitean tarkoitus?

Vaarnan omavaraisuuskomitea laatii vaarnan omavaraisuussuunnitelman ja panee sen täytäntöön vaarnanjohtajan asettamien tavoitteiden toteuttamiseksi. Komitea kokoontuu säännöllisesti suunnitellakseen, koordinoidakseen, tukeakseen ja tarkastellakseen vaarnan omavaraisuusponnisteluja ja varmistaakseen, että vaarnan omavaraisuuskeskus toimii tehokkaasti.

Komitea auttaa piispoja ja seurakuntaneuvostoja auttamaan perheitä ja yksilöitä tulemaan omavaraisiksi. Omavaraisuus on ”kyky, sitoumus ja pyrkimys huolehtia omista ja perheen hengellisistä ja ajallisista elämän perustarpeista [jotta pystyttäisiin] paremmin myös palvelemaan muita ja pitämään heistä huolta” (Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa, 2010, 6.1.1).

Keitä komiteassa palvelee?

Vaarnan omavaraisuuskomiteaan kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • vaarnanjohtajan neuvonantaja (puheenjohtaja)
 • korkean neuvoston jäsen, tehtäväalueena omavaraisuus
 • vaarnan Apuyhdistyksen johtaja tai hänen neuvonantajansa
 • piispojen huoltotyöneuvoston puheenjohtaja
 • vaarnan omavaraisuusasiantuntija.

Muihin osallistujiin voi kuulua vaarnan Nuorten Miesten johtokunnan ja vaarnan Nuorten Naisten johtokunnan jäseniä, muita vaarnan asiantuntijoita, vanhempia kokoaikaisia lähetyssaarnaajia sekä kirkon palvelulähetyssaarnaajia.

Mitä tämä komitea tekee?

Komitea tekee seuraavia asioita:

 1. Laatii vaarnalle omavaraisuussuunnitelman ja valvoo sen toteutumista.
 2. Järjestää säännöllisiä Polkuni kohti omavaraisuutta -tilaisuuksia ja muodostaa omavaraisuusryhmiä.
 3. Tarjoaa aineistoa ryhmän kokouksiin tarpeen mukaan.
 4. Kouluttaa ja tukee vaarnan omavaraisuusasiantuntijoita.
 5. Järjestää vaarnan omavaraisuuskeskuksen ja kutsuu siihen henkilökunnan. Nimittää kirkon palvelulähetyssaarnaaja-avioparin tai omavaraisuusasiantuntijan johtamaan keskuksen toimintaa.
 6. Opettaa seurakuntaneuvostoille heidän omavaraisuuteen liittyvät velvollisuutensa.
 7. Hyödyntää jatkuvan koulutusrahaston omavaraisuuspalvelujen työntekijöiden kehittämiä resursseja ja palveluja.
 8. Varmistaa osaltaan kotiin palaavien lähetyssaarnaajien osallistumisen omavaraisuustoimintoihin.

Kuinka voimme käyttää Polkuni kohti omavaraisuutta -kirjasta hartaustilaisuudessa?

Kaksi viikkoa ennen Polkuni kohti omavaraisuutta -tilaisuutta:

 • Ilmoita tilaisuuden aika ja paikka.
 • Arvioi kokoukseen mahdollisesti saapuvien ihmisten määrä. Arvioi, mihin omavaraisuusryhmään he todennäköisesti liittyvät.
 • Hanki omavaraisuuspalvelujen johtajalta seuraavia omaa aluettanne koskevia tietoja: parhaat mahdollisuudet paikalliseen pienyritystoimintaan, parhaat mahdollisuudet työllistyä lähiseudulla, parhaat opiskelumahdollisuudet lähiseudulla, parhaat mahdollisuudet lainan saamiseen lähiseudulla ja parhaat paikalliset verkkosivustot työpaikan löytämiseksi. Varaa riittävästi kopioita jokaiselle henkilölle.
 • Anna yhdelle komitean jäsenelle tehtäväksi johtaa kokousta.

Kokouspäivänä:

 • Ota yhteyttä ryhmän avustajiin ja varmista, että he tulevat kokoukseen.
 • Tuo jokaiselle henkilölle Polkuni kohti omavaraisuutta -kirjanen.

Puoli tuntia ennen kokousta:

 • Aseta tuolit pöytien ympärille niin, että kaikki ovat lähellä toisiaan.
 • Pyydä ryhmän avustajia ja vaarnan omavaraisuuskomitean jäseniä istuutumaan osallistujien joukkoon.

Kymmenen minuuttia ennen kokousta:

 • Tervehdi ihmisiä lämpimästi heidän saapuessaan tilaisuuteen. Opettele heidän nimensä.
 • Jaa jokaiselle henkilölle Polkuni kohti omavaraisuutta -kirjanen.
 • Laita paperiarkki kiertämään ja pyydä jokaista kirjoittamaan siihen koko nimensä, seurakuntansa ja syntymäpäivänsä (päivä ja kuukausi, ei vuotta). Mene kokouksen jälkeen sivulle pef.lds.org/report ja rekisteröi jokainen henkilö annettujen ohjeiden mukaan.

Aloitettaessa:

 • Sano: ”Tervetuloa Polkuni kohti omavaraisuutta -kokoukseen.” Pyydä kaikkia sulkemaan puhelimensa ja muut laitteensa.
 • Pitäkää alkurukous (ja laulakaa halutessanne jokin kirkon laulu).
 • Vaarnan johtokunnan jäsen tai korkean neuvoston jäsen voi halutessaan lausua muutamia ajatuksia omavaraisuuden tärkeydestä.
 • Kehota jäseniä avaamaan Polkuni kohti omavaraisuutta -kirjasensa. Noudata aineistoa täsmällisesti. 

Mitä kirkon rakennuksen tiloja voidaan käyttää omavaraisuuskeskuksia varten?

Muokatkaa omavaraisuuskeskuksenne paikallisia tarpeita vastaavaksi. Seuraavana on mahdollisia tapoja, joilla paikallisessa kirkon rakennuksessa olevia tiloja voidaan käyttää vaarnan omavaraisuuskeskuksen tiloina.

Kirkon huoneOmavaraisuuskeskuksen huone
MonitoimihuoneRyhmän kokoushuone tai puhutteluhuone
Apuyhdistyksen huoneRyhmän kokoushuone tai puhutteluhuone
Korkean neuvoston huoneRyhmän kokoushuone tai puhutteluhuone
Kirjurien toimistoPuhutteluhuone
SukututkimuskeskusTietokonehuone
Käytävä tai eteinenVastaanottoalue