Odbor okola za samodostatnost


Koja je svrha odbora okola za samodostatnost?

Odbor okola za samodostatnost razvija akcijski plan okola za samodostatnost i primjenjuje ga kako bi ostvarili ciljeve koje je postavio predsjednik okola. Odbor se redovito sastaje radi planiranja, koordiniranja, podrške i pregledavanja napora okola u samodostatnosti te kako bi osigurali da centar okola za samodostatnost učinkovito djeluje.

Odbor pomaže biskupima i vijećima odjela u pomaganju obiteljima i osobama da postanu samodostatni. Samodostatnost je »sposobnost, predanost i nastojanje u osiguranju duhovnih i vremenitih životnih potreba za sebe i obitelj [te] služenje i briga za druge« (Handbook 2: Administering the Church [2010.], 6.1.1).

Tko služi u odboru?

Odbor okola za samodostatnost uključuje sljedeće osobe:

 • savjetnika u predsjedništvu okola (predsjednik)
 • velikog vijećnika zaduženog za samodostatnost
 • predsjednicu ili savjetnicu Potpornog društva u okolu
 • predsjednika biskupovog vijeća za dobrobit
 • stručnjaka za samodostatnost u okolu.

Dodatni sudionici mogu biti članovi predsjedništava Mladića i Djevojaka u okolu, dodatni stručnjaci u okolu, cjelodnevni stariji misionari i misionari u crkvenoj službi.

Što odbor čini?

Odbor čini sljedeće:

 1. razvija i nadgleda akcijski plan za samodostatnost u okolu,
 2. vodi redovite sastanke duhovne misli Moj put do samodostatnosti i uspostavlja skupine za samodostatnost.
 3. pribavlja materijale za sastanke skupine, prema potrebi,
 4. obučava stručnjaka za samodostatnost u kolu i podržava ga,
 5. uspostavlja centar i osoblje okola za samodostatnost, imenuje misionarski par u crkvenoj službi ili stručnjaka za samodostatnost koji će voditi centar i upravljati njime,
 6. podučava vijeća odjela o njihovim dužnostima za samodostatnost,
 7. iskorištava resurse i usluge koje su razvili zaposlenici Službe za samodostatnost TOF–a,
 8. pomaže osigurati sudjelovanje misionara povratnika u aktivnostima za samodostatnost.

Kako možemo iskoristiti priručnik Moj put do samodostatnosti na sastanku duhovne misli?

Dva tjedna prije sastanka duhovne misli Moj put do samodostatnosti:

 • najaviti točno vrijeme i mjesto sastanka duhovne misli,
 • procijeniti broj ljudi koji bi mogli prisustvovati sastanku. predvidjeti kojoj će se skupini za samodostatnost vjerojatno pridružiti.
 • nabaviti popise Najbolje mjesne prilike za mala poslovanja, Najbolje mjesne prilike za posao, Najbolje mjesne škole i programi, Najbolji mjesni zajmodavci i Najbolje mjesne stranice za potragu za poslom za vaše područje od voditelja službe za samodostatnost. napraviti dovoljno preslika za svaku osobu.
 • zadužiti člana odbora da vodi sastanak.

Na dan sastanka:

 • kontaktirati nadglednike i pobrinuti se da će doći na sastanak.
 • donijeti primjerak priručnika Moj put do samodostatnosti za svaku osobu.

Trideset minuta prije sastanka:

 • postaviti stolice oko stolova kako bi svi mogli biti blizu.
 • zatražiti nadglednike skupine i članove okola za samodostatnost da budu dostupni i sjednu među one koji su nazočni.

Deset minuta prije sastanka:

 • srdačno pozdravite ljude kada dođu. naučite njihova imena.
 • razdijelite primjerke priručnika Moj put do samodostatnosti svakoj osobi.
 • razdijelite komad papira i zamolite sve da zapišu svoje puno ime i prezime, odjel ili ogranak te datum rođenja (datum i mjesec, ne godinu). Nakon sastanka, posjetite stranicu pef.lds.org/report i slijedite upute za prijevu svake osobe.

U trenutku početka:

 • Recite: »Dobrodošli na sastanak Moj put do samodostatnosti.« Zamolite ljude da ugase telefone i druge uređaje.
 • Održite uvodnu molitvu (i crkvenu pjesmu, ako želite).
 • Želi li, član predsjedništva okola ili velikog vijeća može iznijeti nekoliko misli o važnosti samodostatnosti.
 • Članove zamolite da otvore knjižicu Moj put do samodostatnosti. Slijedite materijale točno kako su napisani.

Koje su moguće namjene soba crkvenih zgrada za centre za samodostatnost?

Prilagodite svoje centre za samodostatnost mjesnim uvjetima. Slijede neki mogući načini na koje možete koristiti sobe svoje mjesne crkvene zgrade kao sobe za centar za samodostatnost.

Crkvena sobaSoba centra za samodostatnost
Višenamjenska sobaSastanak skupine ili soba za intervju
Soba Potpornog društvaSastanak skupine ili soba za intervju
Sred Visokog vijećaSastanak skupine ili soba za intervju
Ured bilježnikaSoba za intervju
Centar za obiteljsku povijestSoba za pristup računalu
Hodnik ili predvorjeProstor za prijem