Stavens selvhjulpenhetskomité


Hva er hensikten med stavens selvhjulpenhetskomité?

Stavens selvhjulpenhetskomité utvikler og innfører en handlingsplan for stavens selvhjulpenhet for å nå de mål som er satt av stavspresidenten. Komiteen møtes regelmessig for å planlegge, koordinere, støtte og gjennomgå stavens innsats innenfor selvhjulpenhet for å sikre at stavens selvhjulpenhetssenter fungerer effektivt.

Komiteen bistår biskopen og menighetsrådet med å hjelpe familier og enkeltindivider til å bli mer selvhjulpne. Selvhjulpenhet er “evnen, viljen og innsatsen vi gjør for å sørge for livets åndelige og timelige nødvendigheter for oss selv og vår familie” (Håndbok 2: Kirkens administrasjon [2010], 6.1.1).

Hvem utfører tjeneste i komiteen?

Stavens selvhjulpenhetskomité har følgende medlemmer:

 • En rådgiver i stavspresidentskapet (leder)
 • Et høyrådsmedlem med spesielt ansvar for selvhjulpenhet
 • Hjelpeforeningens president, eller rådgiver, i staven.
 • Biskopenes velferdsråd, leder
 • Stavens spesialist på selvhjulpenhet.

Etter behov kan også medlemmer av Unge menns og Unge kvinners presidentskap på stavsplan, andre stavsspesialister, seniormisjonærer og tjenestemisjonærer delta.

Hva gjør komiteen?

Komiteen gjør følgende:

 1. Utarbeide, gjennomføre og føre tilsyn med en handlingsplan for selvhjulpenhet i staven.
 2. Tilby jevnlige Min vei til selvhjulpenhet - andakter og opprette selvhjulpenhetsgrupper.
 3. Skaffer materialer for gruppemøter etter behov.
 4. Lærer opp og støtter stavens spesialister på selvhjulpenhet.
 5. Organisere og bemanne et stavens selvhjulpenhetssenter. Utpeke et tjenestemisjonærektepar eller en spesialist på selvhjulpenhet til å lede driften av senteret.
 6. Undervise menighetsrådene i deres ansvar for selvhjulpenhet.
 7. Bruke ressurser og tjenester som er utviklet av ansatte ved Det vedvarende utdannelsesfonds selvhjulpenhetstjeneste.
 8. Hjelpe hjemvendte misjonærer og nye konvertitter å delta i aktiviteter for selvhjulpenhet.

Hvordan kan vi bruke Min vei til selvhjulpenhet i en andakt?

To uker før en Min vei til selvhjulpenhet - andakt:

 • Annonsere tid og sted for andakten.
 • Beregn antall mennesker som kan komme til møtet. Se for deg hvilken selvhjulpenhetsgruppe de mest sannsynlig vil passe inn i.
 • Få tak i en oversikt over muligheter for små bedrifter, ledige jobber, kurs og skoler, lånegivere, og jobbsøkersider på Internett i ditt område fra lederen for selvhjulpenhet. Lag kopier til hver enkelt.
 • Gi et av medlemmene i komiteen i oppdrag å lede møtet.

Den dagen møtet skal avholdes:

 • Kontakt gruppenes tilretteleggere for å sikre at de kommer til møtet.
 • Ta med et eksemplar av heftet Min vei til selvhjulpenhet til hver person.

30 minutter før møtet begynner:

 • Sett ut stoler rundt bord slik at alle kan være i nærheten.
 • Be gruppenes tilretteleggere og medlemmer av stavens selvhjulpenhetskomité om å sette seg blandt de som kommer.

10 minutter før møtet begynner:

 • Hils vennlig på folk når de kommer. Lær navnene deres.
 • Del ut eksemplarer av Min vei til selvhjulpenhet til hver person.
 • Send rundt et ark og be alle skrive ned sitt fulle navn, menighet eller gren, og fødselsdato (dag og måned) ikke årstall. Etter møtet går du til pef.lds.org/report og følger instruksjonene for å registrere hver enkelt.

Når møtet begynner:

 • Si: "Velkommen til Min vei til selvhjulpenhet - møtet". Be folk om å slå av telefonen og andre mobile enheter.
 • Ha en åpningsbønn (og salme, hvis ønskelig).
 • Et medlem av stavspresidentskapet, eller høyrådsmedlemmet, kan dele noen tanker om viktigheten av selvhjulpenhet, hvis de ønsker.
 • Inviter medlemmene til å åpne heftet Min vei til selvhjulpenhet. Følg veiledningen eksakt som den er skrevet.

Hvordan kan rom i Kirkens bygninger brukes til selvhjulpenhetssentre?

Tilpass ditt selvhjulpenhetssenter til lokale forhold. Det følgende viser noen mulige måter du kan bruke kirkebygningen som selvhjulpenhetssenter.

KirkeromSelvhjulpenhetsrom
FlerfunksjonsromGruppemøte eller intervjurom
Hjelpeforeningens romGruppemøte eller intervjurom
Høyrådets romGruppemøte eller intervjurom
Sekretærens kontorIntervjurom
Slektshistorisk senterDatarom
Hall eller gangMottakelse-område