Comitetul ţăruşului pentru bizuirea pe forţele proprii


Care este scopul comitetului ţăruşului pentru bizuirea pe forţele proprii?

Comitetul ţăruşului pentru bizuirea pe forţele proprii dezvoltă şi implementează planul de acţiune al ţăruşului privind bizuirea pe forţele proprii pentru a îndeplini obiectivele stabilite de preşedintele de ţăruş. Comitetul se întruneşte cu regularitate pentru a planifica, a coordona, a susţine şi a analiza eforturile ţăruşului privind bizuirea pe forţele proprii şi pentru a se asigura că centrul ţăruşului privind bizuirea pe forţele proprii funcţionează în mod eficient.

Comitetul îi ajută pe episcopi şi pe membrii consiliilor episcopiilor să ajute familiile şi persoanele să se bizuie pe forţele proprii. Bizuirea pe forţele proprii este „capacitatea, angajamentul şi efortul de a satisface nevoile spirituale şi materiale ale dumneavoastră şi ale familiei [şi] de a-i sluji şi a avea grijă mai bine de alţii” (Manualul 2 – Administrarea Bisericii [2010], 6.1.1).

Cine slujeşte în comitet?

Comitetul ţăruşului pentru bizuirea pe forţele proprii este format din următoarele persoane:

 • un membru al preşedinţiei ţăruşului (el este preşedintele acestui comitet);
 • înaltul consilier desemnat să răspundă de bizuirea pe forţele proprii;
 • o membră din cadrul preşedinţiei Societăţii de Alinare la nivel de ţăruş;
 • preşedintele consiliului de bunăstare al episcopului;
 • specialistul ţăruşului cu privire la bizuirea pe forţele proprii.

Alţi membri ai acestui comitet pot fi: membri ai preşedinţiei Tinerilor Băieţi şi Tinerelor Fete la nivel de ţăruş, alţi specialişti la nivel de ţăruş, cupluri misionare cu timp deplin şi misionari care deservesc Biserica.

Care este rolul comitetului?

Activitatea comitetului implică următoarele activităţi:

 1. dezvoltă şi monitorizează un plan de acţiune al ţăruşului privind bizuirea pe forţele proprii;
 2. organizează, în mod frecvent, adunări de devoţiune axate pe broşura Calea mea către bizuirea pe forţele proprii şi formează grupuri pentru bizuirea pe forţele proprii;
 3. furnizează materiale pentru adunările grupurilor dacă este necesar;
 4. instruieşte şi ajută specialiştii la nivel de ţăruş cu privire la bizuirea pe forţele proprii;
 5. organizează un centru la nivel de ţăruş pentru bizuirea pe forţele proprii şi îi asigură personalul necesar; desemnează un cuplu misionar care deserveşte Biserica sau un specialist cu privire la bizuirea pe forţele proprii care să conducă şi să organizeze activităţile centrului;
 6. îi învaţă pe membrii consiliilor episcopiilor despre responsabilităţile pe care le au în legătură cu bizuirea pe forţele proprii;
 7. utilizează resursele şi serviciile dezvoltate de angajaţii departamentului Servicii pentru sprijinirea bizuirii pe forţele proprii cu privire la FPE;
 8. se asigură că cei care s-au întors din misiune participă la activităţi privind bizuirea pe forţele proprii.

Cum putem folosi broşura Calea mea către bizuirea pe forţele proprii într-o adunare de devoţiune?

Cu două săptămâni înainte de adunarea de devoţiune axată pe broşura Calea mea către bizuirea pe forţele proprii:

 • anunţă locul şi ora la care va avea loc adunarea de devoţiune;
 • aproximează numărul de persoane care vor participa la adunare; gândeşte-te cărui grup privind bizuirea pe forţele proprii se vor alătura;
 • obţine liste cu cele mai bune idei de afaceri locale mici, cele mai bune locuri de muncă în zonă, cele mai bune şcoli şi programe locale, cele mai bune locuri pentru obţinerea de împrumuturi şi cele mai bune site-uri locale pentru căutarea de locuri de muncă în zona ta de la directorul serviciilor pentru sprijinirea bizuirii pe forţele proprii; asigură-te că ai suficiente exemplare pentru fiecare persoană;
 • desemnează un membru al comitetului pentru a conduce adunarea.

În ziua adunării:

Cu 30 de minute înainte de începerea adunării:

 • aranjează scaunele în jurul meselor, astfel încât toţi participanţii să stea aproape;
 • roagă coordonatorii de grup şi membrii comitetului pentru bizuirea pe forţele proprii la nivel de ţăruş să stea printre participanţi.

Cu 10 minute înainte de începerea adunării:

 • pe măsură ce vin, întâmpină oamenii cu căldură; învaţă numele lor;
 • oferă fiecărei persoane un exemplar al broşurii Calea mea către bizuirea pe forţele proprii;
 • oferă o foaie de hârtie şi roagă toţi participanţii să-şi scrie numele întreg, episcopia sau ramura şi data de naştere (ziua şi luna, nu şi anul). După adunare, mergi la pef.lds.org/report şi urmează instrucţiunile pentru a înregistra fiecare persoană.

La început:

 • spune: „Bine aţi venit la adunarea Calea mea către bizuirea pe forţele proprii”; roagă participanţii să închidă telefoanele şi alte dispozitive;
 • roagă pe cineva să spună o rugăciune de deschidere (şi intonaţi un imn, dacă doriţi);
 • dacă doreşte, un membru al preşedinţiei ţăruşului sau înaltul consilier poate împărtăşi câteva gânduri cu privire la importanţa bizuirii pe forţele proprii;
 • invită membrii să deschidă broşura Calea mea către bizuirea pe forţele proprii; urmează instrucţiunile materialelor exact cum sunt scrise.

Cum pot fi folosite încăperile Bisericii pentru centrele pentru bizuirea pe forţele proprii?

Adaptează centrul tău pentru bizuirea pe forţele proprii la condiţiile locale. Următoarele sunt câteva modalităţi în care poţi folosi încăperile din clădirile bisericii tale locale drept încăperi ale centrului pentru bizuirea pe forţele proprii.

Încăpere a BisericiiÎncepere a centrului pentru bizuirea pe forţele proprii
Încăpere folosită pentru diverse activităţiÎncăpere pentru adunări de grup sau interviuri
Încăperea pentru Societatea de AlinareÎncăpere pentru adunări de grup sau interviuri
Încăperea pentru Înaltul ConsiliuÎncăpere pentru adunări de grup sau interviuri
Biroul funcţionaruluiÎncăpere pentru interviuri
Centrul de istorie a familieiÎncăpere cu acces la calculator
HolZona de întâmpinare